همبستگی انسانی: گرانی نان در تبریز، تهیه و اجرا محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺گرانی نان در تبریز تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ١۰ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ٣١ اوت ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اهمیت همبستگی جنبش‌های اعتراضی