بانک‌های نظامی حکومت در بانک سپه ادغام میشوند

ایسنا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی حکومت گفته است همه بانک‌های نظامی در بانک سپه ادغام میشوند..لازم به توضیح است بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر طی یک سال گذشته به مرور در بانک سپه ادغام شدند.

اینرا هم بخوانید

دو اتحادیه کارگری در اسپانیا و فرانسه به کمپین بین‌المللی اعتراض علیه حکم اعدام شریفه محمدی پیوستند

در ادامه محکومیت‌های حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، …