همه معلمان زندانی باید فورا آزاد شوند

در ماههای اخیر و در جریان اعتراضات معلمان بیش از دویست نفر از معلمان توسط نیروهای امنیتی رژیم دستگیر شده اند. در اثر اعتراضات معلمان تعداد زیادی از دستگیر شدگان آزاد شده اند.هنوز ٢٢ نفر از معلمان در زندان می باشند. اعتراض و مبارزه برای آزادی معلمان زندانی کماکان ادامه دارد. معلم زندانی آزاد باید گردد. اسامی معلمانی که در زندان بازداشت و در زندان بسر می برند؛ بشرح زیر است:

 #رسول_بداقی

#محمدتقی_فلاحی

#اسماعیل_عبدی

#محمد_حبیبی

#جعفر_ابراهیمی

#ناهید_فتحعلیان

#زینب_همرنگ

#معصومه_عسکری

#هاله_صفرزاده

#اسکندر_لطفی

#شعبان_محمدی

#مسعود_نیکخواه

#هیوا_قریشی 

#امید_شاه_محمدی

#کاوه_محمدزاده

#پرویز_احسنی

#محمدعلی_زحمتکش

#غلامرضا_غلامی_کندازی

#مهدی_فتحی

#هاشم_خواستار    

#جواد_لعل_محمدی

#محمدحسین_سپهری

برگرفته از کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …