هه ژار علی پور: جنایات جانیان اسلامی حاکم در ایران را باید پایان دهیم!

ما بیش از چهار دهه است که با یک حکومت سرتاپا جنایتکار و آدمکش طرف هستیم. حکومتی که با ماشین کشتار و آدمکشی از بدو سرکار آمدنش به کرّات دست به قتل و کشتار و اعدام و هر جنایتی زده است. دستگاه قضایی جنایتکار جمهوری اسلامی در کنار اداره اطلاعات و سپاه پاسداران بیدادگاهی کاملا غیرانسانی و توام با شکنجه را برای عموم مردم در ایران بوجود آورده است. سران این حکومت فاقد هرنوع صلاحیتی در رسیدگی و قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست و محاکمه در ارتباط با زندانیان سیاسی و غیره هستند. حکومتی که هیچ مشروعیتی از نظر حقوق و قانونی ندارد و در عین حال روزانه چندین نفر از زندانیانی که در شکنجه گاه هایش بعنوان گروگان در اختیار گرفته را با احکام ضدانسانی شکنجه و حبس و صدور اعدام مواجه می‌کنند را باید به زیر کشید. در هیچ یک از این سیستم کذایی و جنایتکارانه ، نه عدالتی بر مبنای موازین حقوق بشری و قضاوت انسانی وجود دارد و نه قضاوتی بیطرف در ارتباط با زندانیان از هر طیفی ، تمانی احکام صادر شده بر مبنای مجازات اسلامی و جنایتکارانه ای است که دستگاه قضا به آن متوسل و بر سر جان انسانها تصمیم میگیرند.

پرونده تمام سران آدمکش و جنایتکار این رژیم حتی سنگین تر از آن است که در دادگاهی عادلانه و مردمی رسیدگی و به جرم جنایات و کشتار به محاکمه کشیده شوند و مجازات و تاوانش را بپردازند. ما مردم یعنی مخالفین دستگاه شکنجه و اعدام و آدمکشی جمهوری اسلامی باید در محکومیت و پایان دادن به این جنایات جمهوری اسلامی و متوقف کردن یک حکومت کاملا ارتجاعی و آدمکشی اعلام کیفرخواست خود را در دادگاه های بین المللی و به دولت‌هایی که با این رژیم سرمماشات و بند و بست دارند اعلام داریم و برای سرنگونی این حکومت فاسد و جنایتکار بیش از هر زمانی متحدانه به میدان آمده و جامعه را از شر این هیولای اسلامی خلاص کنیم. در حمایت از زندانیان سیاسی، کارگران زندانی، فعالین مدنی و اجتماعی و کل بساط زندان وشکنجه و اعدام و در حمایت از خانواده های قربانیان جمهوری اسلامی باید همصدا شد و در کنار هم برای پایان دادن به کابوس چهل و یک سال از سرکوب و بی حقوقی و فقر و رنج مردم در ایران پایان داد. جامعه ایران آبستن خیزش های توده ای عظیم مردم انقلابی و آزادیخواه ایران است، اعتراضات و اعتصابات کارگری و توده ای آغاز دیگری برای برچیدن این توحش و بربریت خواهد بود. مردم این حکومت را نمیخواهند و باید سرنگون شود. همه اقشار و طیف های مختلف جامعه در کنار هم متحد و یکپارچه می‌توانند از شر حکومت اسلامی رهایی یابند و این بسته به خروش میلیونی توده‌ای و همبستگی کل جامعه می باشد و اعتصابات عمومی تا درهم کوبیدن کل حکومت جمهوری اسلامی با تمامی جناح هایش است.
هه ژار علی پور , ۴ آگوست ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …