هیچ زمان چون امروز – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

هیچ زمان چون امروز به یاد همه جان‌باختگان که به دست جلادان جمهوری اسلامی به قتل رسیده‌اند نبوده‌ام.

هیچ زمان چون امروز چهره خانواده‌های جان‌باختگان یک جا در خاطرم نقش نبسته است.

مادرانی که در داغ به‌قتل‌رسیدن دلبندشان عزادار همیشگی شده‌اند.

پدران، خواهران و برادرانی که داغ ازدست‌دادن بهترین‌های زندگی‌شان را برای همیشه با خود دارند.

اعدام‌شدگان سالهای ۶۰، مادران خاوران، خانواده به خون نشسته ندا آقا سلطان – دی‌ماه ۹۶ – آبان ۹۸ و بالاخره هیچ زمان، هیچ زمان چون امروز به یاد جان‌باختگان انقلاب زن زندگی آزادی نبوده‌ام.

مرگ رئیسی جلاد تنها یک‌لحظه کوچک از شادی عمومی مردمی است که به دست این حکومت فقط عذاب کشیده‌اند و کشته و زندانی داده‌اند.

شادی بزرگ، بزرگ‌ترین جشن تاریخ مردم ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی در راه است. ما مردم این تاریخ زیبای زندگی را با مبارزه‌مان برای سرنگونی می‌سازیم.

تاریخی که به مرگ و نیستی و تباهی نه می‌گوید و بر اولین صفحه تاریخ خود بعد از سرنگونی جانیان اسلامی به خط زیبا و درشت می‌نویسد: زنده‌باد زندگی.

اینرا هم بخوانید

آتنا فرقدانی و دیکتاتور دلقک – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …