هەژار علی پور: قاتل کولبران، جلادانی مانند خلخالی هستند که کردستان را به خون کشیدند

لنگه کفش آن کولبری که از کوه بالا می‌رود تا بتواند یک لقمه نان بر سر سفرەاش بیاورد از کل حکومت و سران جنایتکار جمهوری اسلامی ارزشش بیشتر است.
آن کولبری که اگر امروز و فردا و فرداها به کوه نزدند، از کجا اجاره خانه‌اش را باید پرداخت کند؟ کولبرانی هستند که چندین ماه است حتی قادر به پرداخت اجاره خانه نبوده اند و از سوی صاحبخانه ها تهدید به بیرون انداختن می‌شوند.

آن کولبری که با شکم گرسنه به کولبری می‌رود همانجا اعدامش میکنند و یا از کوه سقوط میکند یا طعمه برف و کولاک می‌شود و جانش را از دست می‌دهد. تراژدی مرگ و زندگی کولبران بسیار دردناک است معضلی که مساله کل جامعه است. ماموران و عوامل و سران رژیم قاتل بجای تامین بیمه بیکاری، اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی و تحصیلی و بازگشایی معابر مرزی، آخرین روزنه بقا که به اجبار تن دادەاند به کولبری را با شلیک مستقیم گلوله به مغز و قلب این نان آوران پاسخ می‌دهند.

از بین بردن این انتخاب اجباری و پایان دادن به فقر و مشکلات معیشتی به میدان آمدن کل جامعه است. مخصوصا کولبران در شهرهای مرزی کردستان یا سوختبران در مناطق سیستان و بلوچستان باید به اعتراض برخیزند و خواهان احقاق حقوق و خواسته‌های برحق و انسانی خود باشند. با اعتراض به مسولان جمهوری اسلامی در مجلس و هریک از شهرهای خود خواهان متوقف کردن کشتار کولبران باشیم و برای رفع بیکاری و مشکلات معیشتی، شغل مناسب و بیمه بیکاری مسولان و حکومت جمهوری اسلامی را باید زیر اعتراض و فشار همه جانبه قرار داد و مقامات را وادار به پاسخگویی کرد. اعتراض به وضعیت موجود وظیفه هریک از ما است تا جلوی قتل و کشتار حکومت قاتل را بگیریم.
سرنگون باد جمهوری اسلامی
هەژار علی پور
۸ مارس ۲۰۲۲، ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …