واردات غیر قانونی ۶ هزار خودرو توسط دولت

سایت مجلس :ولی ملکی رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت متخلف واردات ۶ هزار خودروی غیرقانونی است.

وی با اشاره به تایید واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، اظهار داشت: واردات خودرو در بازه زمانی که ثبت سفارش بسته بوده است در واقع خلاف قانون شده و همین امر شائبه و رانت را ایجاد می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر ثبت سفارش بسته بود کسی نباید از رانتی در دولت استفاده و عده ای با استفاده از رانت در دولت به واردات غیرقانونی خودرو دست زده اند که این موضوع باید با فوریت در مجلس بررسی شود

دست به واردات خودرو می زد، چرا که طبق قانون می توان سالانه 75 هزار خودروی خارجی وارد کشور و واردات 6 هزار خودروی غیرقانونی شائبه رانت در دولت را تقویت می کند. این خودروها از مبادی قانونی وارد کشور شده است، از آنجایی که مبادی رسمی زیر نظر کمرگ و وزارت صنعت و معدن است بنابراین دولت در این زمینه تخلف کرده و باید پاسخگو باشد.

بررسی واردات خودروهای غیرقانونی با فوریت

وی با اشاره به تصویب فوریتی طرحی در زمینه واردات خودرو در صحن علنی بیان داشت: در نشست گذشته مجلس یک فوریت طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری  وارداتی و ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسید به همین جهت موضوع واردات غیرقانونی خودروهای خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

واردات غیرقانونی 6 هزار خودروی قاچاق محسوب نمی شود بلکه از مبادی رسمی و دولتی وارد کشور شده و ممکن است شماره گذاری و به فروش رسیده باشد بنابراین نمی توان این خودروها را شناسایی و طبق قانون مبارزه با قاچاق با آن برخورد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که چند نفر مجاز به صدور واردات از مبادی رسمی به صورت غیرقانونی هستند، گفت: عده ای با استفاده از رانت در دولت به واردات غیرقانونی خودرو دست زده اند که در نشستی آتی با واردکنندگان موضوع پیگیری می شود./

اینرا هم بخوانید

احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان گیلانی به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارسال شد

پرونده فعالان مدنی و حقوق زنان گیلان که در مجموع به بیش از ۶۰ سال …