وب سایت حکومتی رکنا در باره ازدواج کودکان؛ ازدواج ١٥پسر و ٢٦٩٧٤ دختر زیر١٥سال سن در سال گذشته

وب سایت حکومتی رکنا:طبق آخرین آمار اعلام شده، در زمستان 1401، دو مورد ازدواج پسران کمتر از 15 سال در کشور داشته ایم. همچنین ازدواج پسران در سن 15 تا 19 ساله 5508 مورد بوده است. این آمار برای دختران زیر 15 سال بسیار بیشتر گزارش شده است. ثبت 6227 مورد ازدواج دختران زیر 15 سال آن هم فقط برای یک فصل از سال. همچنین آمار ازدواج دختران بین سنین 15 تا 19 سال نیز 32980 مورد گزارش شده است. همچنین به طور کلی در سال 1401، 15 مورد ازدواج پسران زیر 15 سال و 26974 مورد ازدواج دختران زیر 15 سال گزارش شده است. 

آماری از «کودک مادران» و «کودک پدران» در ایران

در زمستان 1401، یک پدر زیر 15 سال در کشور داشتیم. همچنین 815 مورد ولادت از پدران بین سنین 15 تا 19 ساله داشتیم. در همین زمان، 306 مورد ولادت از مادران زیر 15 سال مادر شدند. همچنین 16191 مورد ولادت از مادران بین سنین 15 تا 19 ساله داشته ایم.به طور کلی، 6 مورد ولادت از پدران زیر 15 سال و 3282 مورد ولادت از پدران بین سنین 15 الی 19 ساله در کشور در سال 1401 به ثبت رسیده است. همچنین 1392 مورد ولادت از مادران زیر 15 سال و 64632 مورد ولادت از مادران بین سنین 15 الی 19 ساله، در سال 1401 در کشور به ثبت رسیده است. طلاق در کودک همسران در ایران.. در زمستان 1401، در زنان کمتر از 15 سال، 206 مورد طلاق ثبت شده است. به طور کلی در سال 1401، 779 مورد طلاق در زنان زیر 15 سال اتفاق افتاده است.

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …