وحشت نیروی انتظامی از اعتراضات مردم خوزستان

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در خوزستان روز جمعه بیانیه ای صادر کرد و مردم را تهدید کرد که با تجمعات غیرقانونی مقابله خواهد کرد. این بیانیه تهدید آمیز با اعتراض وسیع مردم مواجه شد و اعتراضات گسترش یافت و نیروی انتظامی تو دهنی محکمی از مردم خورد. اکنون سرهنگ علی قاسمپور معاون فرماندهی نیروی انتظامی میگوید آن بیانیه به “دلیل جلوگیری از ترافیک” صورت گرفته است! بنا به گزارش ایسنا سرهنگ قامسمپور میگوید ” در روز جمعه بیانیه‌ای توسط نیروی انتظامی اهواز میان تجمع‌کنندگان جلوی درب استانداری قرائت شد و علت قرائت این بیانیه، جلوگیری از ایجاد ترافیک و اخلال در مراجعات مردم به بیمارستان نزدیک استانداری و مختل نشدن تردد خودروها و مردم بود”
متوجه شدید؟ این یعنی غلط کردم نیروی انتظامی در برابر مردم! میگوید ما به خاطر اینکه ترافیک در نزدیکی بیمارستان ایجاد نشود بیانیه دادیم و کاری به تظاهرات اعتراضی مردم نداشتیم. این روزها نماینده مجلس و استاندار و دیگر مقامات هم شروع کرده اند به وعده دادن و مهلت خواستن.
نفس همین توضیحات و وعده ها گویای اینست که چقدر اینها از مردم وحشت دارند و چگونه با حرکت جمعی میتوان این ها را عقب راند. مردم خوزستان حق دارند از هوای تمیز و سالم استفاده کنند و حکومت موظف است در این رابطه فورا اقدام کند و بودجه کافی اختصاص دهد و مانع خسارت و آسیب بیشتر به سلامتی و زندگی مردم شود. پافشاری بر خواستهای روشن در این رابطه از جمله اختصاص فوری بودجه کافی برای جلوگیری از آلودگی هوا و درمان رایگان آسیب دیدگان و اقدامات فوری دیگر میتواند به نتیجه برسد و مانع ادامه این وضعیت اسفبار در خوزستان و اطراف شود.

اینرا هم بخوانید

رئیسی جلاد مُرد!- کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …