وزارت کار:سالانه 13 هزار حادثه حین کار با صدها فوتی

علی حسین رعیتی فرد، معاون وزارت کار جمهوری اسلامی گفته است: ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار سالانه در کشور رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن به فوت منجر می‌شود.مسئول مستقیم حواث حین کار و کشتار کارگران در محیط های کار، جمهوری اسلامی و قوانین ضد کارگری آن می باشد که دست کارفرمایان و سرمایه داران را برای عدم تامین شرایط ایمینی و کار باز گذاشته است. آمار واقعی حواث کار و مرگ و میر ناشی از آن بسیار بالاتر از آمارهای حکومتی است.چندماه پیش رسانه های حکومتی اعلام کردند روزانه بین 2 تا 3 کارگر بر اثر حوادث جین کار کشته میشوند حکومت مسئول مستقیم کشتار کراگران در محیطهای کار است.روزنه

اینرا هم بخوانید

تجمع مقابل وزارت خارجه سوئد در اعتراض به مماشات این دولت با جمهوری اسلامی و آزادی حمید نوری

یکشنبه ۱۶ ژوئن اعتراض به مماشات دولت سوئد با جمهوری اسلامی در رابطه با آزادی …