وسیعا از روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی۲۰ ژوئن حمایت کنیم

۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی است. کمیته آزادی زندانیان سیاسی پس از چهارده سال تلاش و مبارزه برای جهانی کردن سی خرداد- بیست ژوئن، امسال این روز را به جایگاه “مبارزات زنان در جامعه”، ” شکنجه دارویی”، “بازداشت خانواده های دادخواه و فعالین”، “دخالت و سرکوب فرا ملی” و “احکام اعدام” اختصاص داده است. کمپین برای آزادی کارگران زندانی  از این فراخوان کاملا پشتیبانی میکند و  از همه تشکلهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار دارد که همبستگی خود را با کارگران و معلمان زندانی و تمام زندانیان سیاسی اعلام کنند و از مبارزات بر حق مردم در ایران برای دستیبابی به آزادی و زندگی انسانی وسیعا پشتیبانی کنند و به  هر شکل که میتوانند در آکسیون های اعتراضی ای که در این روز علیه حکومت اسلامی سرکوبگر در شهرهای مختلف برگزار میشود شرکت کنند و پیام همبستگی دهند.

امسال در دو سالگی انقلاب زن زندگی آزادی، روز حمایت جهانی از زندانیان سیاسی جایگاه سیاسی برجسته تری پیدا کرده است. بویژه بدنبال سرکوب گسترده مبارزات مردمی و فروکش کردن اعتراضات در کف خیابان جمهوری اسلامی ماشین سرکوب و جنایاتش را فعالتر کرده تا دستاوردهای انقلاب را پس بگیرد و  کل جامعه را عقب زند. طی این دو سال هزاران نفر بازداشست شدند. آزار و شکنجه زندانیان در درون زندانها ابعاد  جنایتکارانه تری بخود گرفت و اعدامها نیز گسترش یافت. هم اکنون ما شاهد بیشترین فشار ها بر معلمان، فعالین کارگری، دانشجویان، خانواده های دادخواه و تشکلهای مردمی هستیم. در این اوضاع و احوال  تشدید سرکوبگریها علیه فعالین کارگری و معلمان به حد غیرقابل تحملی رسیده است و  وضعیت در ایران اضطراری است و زندانیان سیاسی نیاز به وسیعترین حمایت های بین المللی دارند.

شمار قابل توجهی از فعالین کارگری، معلمان معترض در کنار هزار زندانیان سیاسی دیگر هم اکنون در زندانند. اسامی معلمان و کارگران زندانی از جمله عبارتند از: رضا شهابی، حسن سعید، داوود رضوی، نسرین جوادی، ناهید خداجو، عثمان اسماعیلی، عباس دریس، رضا اقدسی، شریفه محمدی، کیوان مهتدی، مهران رئوف، سپیده قلیان،  ریحانه انصاری نژآد، ابوالفضل غسالی(از کارگران زندانی و فعالین حامی جنبش کارگری) راحله راحمی پور ( خانواده دادخواه و بازنشسته ) و سلمان الفتی، مریم زلکه، نجات انورحمیدی، رسول بداقی، هاشم خواستار، ناهید شیرپیشه، جواد لعل‌ محمدی، احمد علیزاده، زینب همرنگ، اصغر امیرزادگان، عزیز قاسم زاده، امان جلالی نژاد، محمدحسین سپهری (از معلمان زندانی)  سیسل کولر، ژآک پاری (دو معلم از فرانسه که به جرم تماس با فعالین کارگری با اتهام جاسوسی بازداشت شده اند)

در مقابله با سرکوبگریهای حکومت،  زنان شجاعانه ایستاده اند و فضای غالب خیابانها بی حجابی است.  این شرایط  تاکیدی بر گرامیداشت قدرتمند تر روز جهانی حمایت از زندانیان  سیاسی در ایران و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدامها  یک عرصه مهم مبارزه در تداوم قدرتمند انقلاب است. 

٢٠ ژوئن روز اعتراض برای آزادی زندانیان سیاسی، بهترین فرصت است که صدای اعتراض خود را علیه جنایات و سرکوبگری های حکومت اسلامی بلند کنیم و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شویم. ما خواهان بایکوت جهانی رژیم اسلامی و اخراج آن از سازمان جهانی کار و دیگر نهادهای بین المللی هستیم.  

کمپین برای آزادی کارگران زندانی، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴

shahla.daneshfar2@gmail.com  –   http://free-them-now.com

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …