وقتی که آدمکشان بر سر “حقوق شهروندی” مناظره میکنند!

کسی انتظار ندارد سران حکومت اسلامی شرم کنند وقتی از حقوق شهروندی دم میزنند. وقتی هنوز بدنهای معدنچیان یورت گرم است از حقوق کارگر صحبت میکنند. کاندیداهای ریاست جمهوری در حکومت اسلامی را میگویم. همان شش شیادی که در ۳۸ سال گذشته باهم کشتند، باهم سنگسار کردند، باهم قتل عام کردند، باهم دزدیدند، با هم چاپیدند و باهم به همه جلوه های حقوق شهروندی، حقوق انسانی و حقوق کارگران اعلام جنگ کردند!

اما ما کارگران، ما زنان، ما جوانان، ما شهروندان شما را خوب میشناسیم حتی اگر امروز بر سر قدرت و ثروت و بقای حکومتتان خرخره همدیگر را نمی جویدید و گوشه ای از پرونده کثیف همدیگر را رو نمی کردید.

اما ما مناظره شما برای حفظ حکومتتان را به فال نیک میگیریم چون به مبارزه ما علیه حکومتتان کمک میکند.

خوشحالیم که برای حفظ جایگاه باند خودتان در عمارت خونین اسلامی به جان هم افتاده اید و به زبان خودتان جنایات و دزدیهای همدیگر را برملا میکنید.

خوشحالیم که مجبور شده اید  در روز کارگر به کارگران چاپلوسی کنید و کارنامه ننگین همدیگر علیه کارگران را برملا کنید!

خوشحالیم که به زبان خودتان  میگویید همکارانتان در حکومت اسلامی و رقبایتان در جنگ قدرت:

میخواستند در خیابانها برای جدا کردن زنان و مردان دیوار بکشند!

میخواستند به دار آویختن مخالفین در نماز جمعه را رایج کنند!

خوشحالیم چون به زبان خودتان معلوم میکنید که شرکت در مضحکه انتخاباتی شما یعنی شرکت در انتخاب یک باند جنایتکار و دزد در مقابل باند دیگر؛ یعنی شرکت در بقای حکومت اسلامی علیه کارگران، علیه شهروندان و علیه اکثریت مردم.

آری ما حتی خوشحالتریم که شما اینچنین پرونده همدیگر را رو میکنید، نه به این خاطر که ما مردم شما را نمیشناسیم ، بلکه به این خاطر که افشاگری متقابل شما کار ما مردم برای محاکمه تک تکتان در کنار همه سران جناح خودتان به جرم جنایت علیه بشریت را آسانتر میکند!

انترناسیونال ۷۱۱

اینرا هم بخوانید

قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای حکومت اسلامی – محسن ابراهیمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …