وکیل سپیده قلیان:دادگاه موکلم ١٥مرداد برگزار میشود

وکامیر رئیسیان وکیل سپیده قلیان از برگزاری مجدد دادگاه شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور از موکل‌اش خبر داد.دادگاه «سپیده قلیان» علنی خواهد بود.نظر به اینکه جلسه دادرسی قبلی علنی بوده و دادگاه قرار غیرعلنی بودن دادرسی رو صادر و اعلام نکرده، در نتیجه طبق قانون این دادرسی هم باید علنی باشد و جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد.

به گزارش شبکه شرق، امیر رئیسیان، وکیل سپیده قلیان در گفت و گو با شبکه شرق از تعیین وقت جدید برای دادگاه شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور از سپیده قلیان خبر داد و گفت: «وقت جلسه دادگاه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۹:۳۰ صبح تعیین شده است و موکلم هم در جلسه دادگاه حاضر خواهد شد.»

او در پاسخ به علنی بودن جلسه دادگاه، توضیح داد: «نظر به اینکه جلسه دادرسی قبلی علنی بوده و دادگاه قرار غیرعلنی بودن دادرسی رو صادر و اعلام نکرده، در نتیجه طبق قانون این دادرسی هم باید علنی باشد و جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد».

اینرا هم بخوانید

۴۰۰ هزار نفر متأثر از سیل در استان سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی نماینده مجلس حکومت از چابهار، در گفت‌وگو با «انتخاب»:بعد از گذشت چند …