٠ ۶ سال زندان براى فعالان حقوق زن در گیلان- سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۶۹۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

“این حکومت مرتجع دشمن شماره یک زنان آزادیخواه است”. واکنش گوهر عشقى در مقابل صدور احکام.

خبرگزاریهای مختلف به نقل از وکلای ۱۱ فعال حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، خبر داده‌اند که این فعالان حقوق زنان در مجموع به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

جبن و زبونى غیر قابل وصفى در صدور این احکام هست که باید واقعا به شکل مجزایى بررسى شود. حقارتى در صدور چنین احکام وجود دارد که جایى هیچ تردیدى به جا نمى گذارد که تمامى دم و دستگاه قضایى رژیم  سراسیمه تمام  توان خود را به کار گرفته است تا مانع ادامه انقلاب زنانه ایران شوند.  پندارى واهى که حتى ایدىًولوگها و سرکرده هاى رژیم هم نمیتوانند پشت هیچ نقاب یأس و ناامیدى خود را از سیاست سرکوب خود پنهان کنند.

دستگاه قضایى رژیم یعنى دستگاه حمایت از اختلاسگران، زمین خواران، جنگل خواران و دزدان حرفه اى بیت رهبرى و شرکا. همین دستگاه جزئی از ارگانهاى سرکوب مردمى است که چیزى جز عدالت، آزادى و برابرى خواسته و مطالبه اى ندارند.  این احکام نمونه بارز نقض حقوق زنان و همه شهروندان در ایران است.

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در سال گذشته حداقل  ۲۲ زن در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام، ۳۲۵ فعال زن بازداشت و ۱۴۷ کنشگر زن نیز به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده‌اند. همچنین در این گزارش آمده که ۱۳۹ تن از فعالان زن در مجموع به بیش از ۵۵۳ سال حبس و ۱۰ نفر از آنها هم جمعا به ۵۵۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

این احکام تنها نشانده فساد قضایى و استانداردهاى دوگانه آن نیست. بلکه بیشتر از هر موردى ترس و هراس رژیم از انقلابى است که تمامى منافذ حیات اجتماعى سیاسى مردم ایران را تسخیر کرده است. این گستاخى بى شرمانه با اعتراضات بیشتر مردم ایران جواب خواهد گرفت. این کنشگران دلیر باید بدانند که تک تک ما صداى آنان خواهیم بود. این را قول میدهیم.

اینرا هم بخوانید

تولید دارو یا تروریست؟ – سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۶۶۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …