٢میلیون تن برنج با ارز دولتی وارد کردند و کشاورزان شمال را نابود کردند

جبار کوچکی نژاد نماینده مجلس حکومت از رشت در باره مافیای برنج گفته است: 2 میلیون تن برنج با ارز 28500 تومانی و 4200 تومانی وارد کشور شده! وقتی تولید تا سمت 3 میلیون تن برنج می‌رود ناگهان 2 الی 3 میلیون تن برنج وارد می‌کنند/ چه کسی مجوز داد؟

در بحث مافیای برنج هم همین وضعیت را داریم؛ ۲ میلیون تن برنج با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است و کسب و کار تمام کشاورزان شمال کشور را نابود کرده است؛ اگر به شمال کشور بروید برنج آن‌ها روی دست‌شان مانده است. آنها نه می‌توانند شهریه فرزندان خود را بدهند، نه می‌توانند خانه بسازند و نه می‌توانند کاری انجام دهند. بحث ما این است که این ۲ میلیون تن را چه کسی مجوز داد؟ آیا نیاز کشور ما ۲ میلیون تن است؟ شما می‌دانید که برنج اگر یک‌سال بماند فاسد می‌شود و یا کشاورزان مجبور هستند برنج خود را در دریا بریزند که ماهی آن‌ها را بخورد.

اگر به شمال کشور بروید برنج آن‌ها روی دست‌شان مانده است. آنها نه می‌توانند شهریه فرزندان خود را بدهند، نه می‌توانند خانه بسازند و نه می‌توانند کاری انجام دهند. بحث ما این است که این ۲ میلیون تن را چه کسی مجوز داد؟ آیا نیاز کشور ما ۲ میلیون تن است؟ شما می‌دانید که برنج اگر یک‌سال بماند فاسد می‌شود و یا کشاورزان مجبور هستند برنج خود را در دریا بریزند که ماهی آن‌ها را بخورد.

 چرا مساله 2 میلیون تن برنج را پیگیری نمی‌کنند؟ رئیسی امروز در دل دولت با فساد مبارزه می‌کند و کار اجرایی را در رأس آن مبارزه با فساد می‌داند. لذا هر کسی که این ۲ میلیون تن برنج را وارد کشور کرده است باید مجازات شود. حال چه معاون اول رئیس جمهور، چه وزیر کشاورزی و چه وزرای سابق هر کسی که باشد باید پاسخگو باشد. به هر حال ما مسئول هستیم و مدیریت جامعه را بر عهده می‌گیریم؛ مستضعفین و کشاورزان گرفتار را نگاه کنید؛ چای کاران و برنج کاران را ببینید که چگونه به خاک و ذلت نشانده اند؟! این درست خلاف قانون اساسی است. اصل ۳ قانون اساسی می‌گوید که ما کشاورزی را خودکفا کنیم، اما وقتی تولید تا سمت ۳ میلیون تن برنج می‌رود ناگهان ۲ الی ۳ میلیون تن برنج وارد می‌کنند که این رقم را پایین بیاورند. به اعتقاد من این نوع افراد مجازات‌های بسیار سنگینی دارند که باید انجام دهند. ازوب سایت جماران

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …