٥٤٨ مرگ ناشی از حوادث حین کار درفصل پائیز امسال

وب سایت روزنامه شرق:٥٤٨ ل،ڤنمرگ ناشی از حوادث کار در یک فصل.گزارش مرکز آمار از مرگ کارگران در حین کار

یافته‌های این گزارش تعداد مرگ‌و‌میرهای ناشی از حوادث کار در پاییز 1402 را 548 مورد دانسته است که نسبت به فصل قبل، 37 مورد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل، 25 مورد افزایش یافته است. همچنین در تابستان 1402 تعداد آسیب‌دیدگان شغلی در کارگاه‌های مشمول قانون کار هزار‌و 881 مورد اعلام شده است که از این تعداد، 184 مورد منجر به فوت و هزار‌و 697 مورد منجر به غیرفوت بوده است. همچنین گفته شده‌ در پاییز 1402، معاینات بالینی به علت نزاع جسمانی 145‌هزار‌و 446 مورد و نزاع روانی 331 مورد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب دوهزار‌و 468 و 34 مورد افزایش داشته است.

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …