پاریس: عجب شبی بود! کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۷۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

شادی! رقص! اشک شوق! و احساس عمیق تسکین و راحتی. پاریس دیشب، یکشنبه ۱۷ تیر، را اینچنین گذارند. “جبهه مردمی جدید”، که ائتلافی از کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها و چپ میانه است به نحو غیرمنتظره‌ای اکثریت کرسی‌های پارلمان را بدست آورد. از یک هفته پیش و بعد از انتخابات برای پارلمان اروپا، قدرت‌گیری  فاشیست‌ها قطعی بنظر می‌رسید. باردِلا رهبر حزب فاشیستی اجتماع ملی نطق پیروزیش را در جیب داشت. رسانه‌ها و مفسرین همه پیروزی فاشیست‌ها را قطعی می‌دانستند. داستان به‌قدرت‌رسیدن هیتلر در آلمان در دهه ۳۰ زنده شده بود. اروپا در وحشت بود.

یک هفته قبل در ۳۰ ژوئن حزب فوق دست راستی “اجتماع ملی” با اکثریت بالایی در انتخابات پارلمان اروپا دوبرابر ائتلاف مکرون رأی آورد، و درنتیجه مکرون انتخابات زودرس را اعلام کرد. اما در این انتخابات ائتلاف او نیز شکست سختی را متحمل شد و در ردیف دوم قرار گرفت.

تهاجم دولت مکرون به معیشت، درمان، بیمه‌های بیکاری و درمانی، همراه با بالابردن سن بازنشستگی، و سیاست‌های پناهندگی، مردم فرانسه را بشدت از مکرون متنفر کرده است. جریانات دست راستی از عدم محبوبیت مکرون برای پیشروی به‌خوبی استفاده کردند تا همان برنامه‌ها را با دوز بالایی از سیاست‌های ضد پناهندگی و نژادپرستانه اجرا کنند. خطر بسیار نزدیک شد.

اما مردم فرانسه یک‌بار دیگر پا به میدان گذاشتند و فاشیست‌ها را سر جای خود نشاندند. دیشب حدود ۲۰ هزار نفر در میدان جمهوری پاریس گرده آمده و رقصیدند و شادی کردند و سرود انترناسیونال خواندند. “جبهه مردمی جدید” متشکل از کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها و چپ‌های میانه بیشترین رأی را آورد.

این جبهه برنامه فوری خود را افزایش حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان، و تعیین سقف قیمت سوخت و مواد غذایی، لغو طرح افزایش سن بازنشستگی، افزایش کمک‌هزینه معلولین، حذف مالیات ده‌درصدی بر انرژی، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، لغو قوانین ضد پناهندگی و ورود پناهندگان اعلام کرده است.  برنامه‌های دیگری برای محیط‌زیست و اقتصاد نیز اعلام شده است.

انتخابات فرانسه نشان داد که این کشور بشدت قطبی است و نیاز به کار اساسی دارد. بعید بنظر میرسد که جبهه رنگارنگی از چپها بتواند مسائل اساسی این کشور را که ریشه در بحرانهای عمیقتری در سیستم حاکم دارد، حل نماید. اما تا همینجا این جبهه کار سترگ و تاریخی ای را به انجام رسانده است و آن شکست فاشیستهاست. برای پیروزی تماما عیار باید تماما به سوسیالیسم اتکا کرد.

اینرا هم بخوانید

توافق احتمالی اسرائیل و حماس – کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۸۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …