پالایشگاه ششم پارس جنوبی روزی ٣٠٠ تن گوگرد به اتمسفر تخلیه می کند

فاز پانزدو و شانزده پارس جنوبی که همون پالایشگاه ششم می شود حدود سه ماه است که واحد ۱۰۸ آن که واحد جذب گوگرد می‌باشد دچار نقص بوده و از عملیات خارج شده است.میزان گوگرد استحصالی این واحد در هر روز سیصد تن است که در حال حاضر این سیصد تن از طریق فلر ها سوخته و به اتمسفر تخلیه میگردد. این روند به  محیط زیست آسیب وارد میکند و از آن مهم تر عامل آسیب های جدی تنفسی برای ساکنان شرق پالایشگاه است لطفا در این مورد پیگیری کنید. عصر ایران

اینرا هم بخوانید

نماینده سازمان ملل از عدم حضور زنان در نشست آتی با طالبان در دوحه دفاع کرد

روزا اُتونبایوا، مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان از عدم حضور زنان افغان در …