پایان سال تحصیلی در افغانستان؛ دختران کلاس ششم دیگر اجازه ادامه تحصیل ندارند

کاینات می‌گوید، به علت محدودیت طالبان دیگر نمی‌تواند که به تعلیم خود ادامه بدهدشریک ساختن

برخی از دختران فارغ شده از صنف ششم با به پایان رسیدن سال تعلیمی ۱۴۰۲ در افغانستان می‌گویند، به جای خوشحالی با چشم‌های پر از اشک به خانه برگشته ‌اند.

کاینات دانش‌آموز تازه فارغ شده از صنف ششم و باشندهٔ کابل است.کاینات می‌گوید، به علت محدودیت طالبان دیگر نمی‌تواند که به تعلیم خود ادامه بدهد:

“ما روزهای اخیر امتحانات را با بسیار استرس و دشواری گذراندیم، همه گریه می‌کردند که دیگر درس خوانده نمی‌توانند، اما باز هم استادان ما برای ما تسلی می‌داد که ممکن است صنف هفتم دوباره آغاز شود.”

کاینات می‌گوید، آرزو داشت داکتر شود و به گفتهٔ او به کشور جنگ‌زدهٔ خود خدمت کند.طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران را بستند.

فاطمه صدیق معلم یک مکتب در کابل می‌گوید، وضعیت ناامید کنندهٔ دانش‌آموزانش که دیگر نمی‌توانند به تحصیل‌شان ادامه بدهند او را بسیار متأثر ساخته است:

“این یک موضوع بسیار ناامید کننده و مأیوس کننده برای من است، دانش‌آموزان دختر ما نمی‌توانند در این دو سال به درس‌های شان ادامه بدهند و با چشم‌های پر از اشک از ما خداحافظی می‌گیرند، من خودم یک مادر هستم، سه دخترم اجازهٔ رفتن به مکتب را ندارند، همه امتحان‌های شان را با بسیار تشویش به پایان رسانیدند، در چشم‌های شاگردان من بسیار ناامیدی بود، چگونه برای دانش‌آموزان خود اطمینان بدهیم که دو سال شد حکومت یک وعدهٔ خود را هم عملی نکرد.”

روز پنج‌شنبه آخرین آزمون سال تعلیمی در مناطق سردسیر افغانستان اخذ شد.دانش‌آموزان فارغ شده از صنف‌های ششم و آموزگاران‌شان از حکومت طالبان می‌خواهند که محدودیت‌های وضع شده بالای آن‌ها را لغو کند.رادیو آزادی

اینرا هم بخوانید

فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی ساداتی‌نژاد وزیر پیشین کشاورزی دولت رئیسی و محسن کاظمینی سردار سپاه

وب سایت حکومتی رویداد ٢٤ :ماجرای فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی وزیر سابق کشاورزی چیست؟ /وزیر …