پایان کنگره ۱۳ و دور جدید تعرض – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۴۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

کنگره ۱۳ حزب کمونیست کارگری بعد از سه روز فعالیت فشرده و نفس‌گیر به کار خود پایان داد. این کنگره از تاریخ ۱۱ خرداد شروع و تا پایان روز یکشنبه ۱۳ خرداد ادامه داشت. حزب کمونیست کارگری کجا ایستاده بود و حالا قرار است کجای تاریخ مبارزه و نبرد بی‌امان علیه جمهوری اسلامی قرار بگیرد؟

کنگره که با سخنرانی افتتاحیه حمید تقوایی لیدر حزب شروع به کارکرد، این انتظار حقیقی را به وجود آورد که باید دستاوردهای تا کنونی را ارج گذاشت؛ اما نباید به این بسنده کرد. باید با قاطعیت به‌پیش رفت و سنگرهای بیشتری را فتح کرد. او در سخنرانی خود این چشم‌انداز پیروزی قطعی را ترسیم کرد.

کنگره با گزارش اصغر کریمی فضایی را دامن زد که حتی برای فعالین، اعضا و کادرهای حزب که در خلق همه این دستاوردها در صف اول مبارزه قرار داشتند تحسین‌برانگیز، غرورآفرین و امیدبخش بود. حاضرین در  کنگره حین ارائه گزارش به وجد می‌آمدند و با دست‌زدن و هوراکشیدن صحبت‌های اصغر کریمی، رئیس هیئت اجرایی حزب را قطع می‌کردند تا باز هم ادامه گزارش بر ابعاد دیگری از نبرد سازمان‌یافته حزب علیه جمهوری اسلامی تأکید بگذارد.

در این کنگره قطعنامه‌ها و قرارهای زیای به بحث گذاشته شد و نمایندگان بند به بند گزارش را از نگاه تیزبین و موشکاف خود گذراندند و نهایتاً همه قرارها و قطعنامه‌هایی که فرصت طرح آنها در کنگره بود با هم‌نظری و همدلی بی‌نظیری تصویب شدند. تصویب این قرار و قطعنامه‌ها با همدلی بالا البته دور از انتظار نبود؛ زیرا حزب این جهت‌گیری سیاسی را بی‌وقفه دنبال کرده و به‌پیش برده بود. کنگره در واقع داشت مُهر تأیید بر نگاه و عمل‌هایی می‌گذاشت که رهبری حزب همه آنها را پراتیک کرده بود.

این کنگره نشان داد که حزب کمونیست کارگری برای عقب راندن موانع گام‌های بزرگ‌تری برخواهد داشت. حزب نه‌تنها بر سازماندهی‌های گسترده‌تر برای کسب پیروزی‌های بیشتر علیه حکومت اسلامی تأکید گذاشت، بلکه راه پیروزی قطعی و سرنگونی جمهوری اسلامی را با شفافیت بی‌نظیری ترسیم کرد. نه‌تنها راه سرنگونی که راه به ثمر رساندن انقلاب و پایان‌دادن به صدسال دیکتاتوری و فقر و نابرابری را نیز جلوی چشم همگان گرفت.

کارهای بسیاری در پیش است و دست‌های بیشتری باید در دست حزب کمونیست کارگری قرار بگیرد تا پیروزی نهایی به دست بیایید. نمایندگان کنگره از میان کاندیداهای عضویت در کمیته مرکزی ۶۱ نفر را به‌عنوان اعضای این ارگان انتخاب کرد و این کنگره شورانگیز با سخنرانی اختتامیه حمید تقوایی و سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد… برخیز ای داغ لعنت خورده…

اینرا هم بخوانید

آتنا فرقدانی و دیکتاتور دلقک – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …