پخش زنده: واکنش مردم آزادیخواه در داخل و خارج کشور به هلاکت ابراهیم رئیسی

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری