پخش زنده: ویژه چهارشنبه سوری ۱۴۰۰، سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ، ۱۵ مارس ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

نگاه به چپ: زمینه ها و تاثیرات حمله نظامی روسیه به اوکراین