پرونده واردات غیرقانونی ۳۴هزار خودرو ی لوکس

سایت مجلس:امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از ارسال مستنداتی دال بر واردات غیرقانونی ۳۴هزار خودرو لوکس خارجی به دادستانی کل کشور خبر داد. وی با اشاره به پیگیری واردات غیرقانونی خودرو در ماه های اخیر، اظهار داشت: برای پیگیری قاچاق به خصوص قاچاق خودرو  نامه ای به دادستان کل کشور ارسال کرده ام.

 همراه این نامه مستندات و گزارش های فراکسیون مذکور در خصوص ثبت سفارش 34 هزار خودروهای لوکس خارجی نیز ارسال شده است.وی تاکید کرد: خودروهای لوکس همگی غیر متعارف و غیر واقعی است که اسناد آن برای دادستان ارسال شده است. از دادستان کل کشور در خواست کرده ایم با توجه به مدارک و مستندات دستور بررسی و اقدامات قضایی را صارد و نتایج را به فراکسیون مبارزه با مفساد اقتصادی مجلس اعلام کند.

اینرا هم بخوانید

شکایت علیه مدیر سابق و بازداشتی صداوسیما در فرانسه

سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» اعلام کرد در حال تنظیم شکایت در دادگستری فرانسه …