پشت پرده مانور «مقابله با ناامنی»

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در حاشیه رزمایش این نیرو گفت: عملیات مقابله با ناامنی در کوی و برزن تمرین شد.

همه دولتهای جهان تلاش می کنند نشان بدهند حاکمیتشان در ثبات کامل، و آرمش هم در کشور برقرار است. همه دولتها مدام تلاش می کنند تا نشان بدهند حکومت در خدمت مردم و مردم یاور حکومت اند. در ایران اما رابطه برعکس و خلاف روال رایج است.

بسیار اتفاق می افتد که به دلیل خفقان و حجم عظیم تبلیغات یک حکومت و حتی کنترل ساده ترین اعتراضات مردمی، کسی باور نمی کند یک رژیم در یک قدمی سقوط قرار گرفته است و خیزش ها و قیام ها و حتی شروع انقلابات مردم عادی و حتی بسیاری از فعالان سیاسی را غافلگیر و حتی متعجب می کند. در ایران اما این وضعیت هم خلاف روال معمول است.

در جمهوری اسلامی همه چیز متفاوت است. هر چه حکومت بیشتر تلاش می کند تا قدِر قدرتی خود را نشان مردم بدهد، پوشالی بودن و ترس خود را بیشتر بنمایش می گذارد. جمهوری اسلامی اولین حکومت در دنیا است که مدام مانور وحشت از قیام و خیزش مردم برگزار می کند. مانور مقابله با شورش کارگران- مانور مقابله با بی حجابی زنان – مانور مقابله با خلاصی فرهنگی جوانان. و حالا عملیات «مقابله با ناامنی در کوی و برزن»

همین مانور ها نشان میدهد که جمهوری اسلامی در وحشت از قیام مردم و به زیر کشیده شدن، لحظه ای آرام و قرار ندارد. طناب اعتراضات اجتماعی که مدام در ایران بلند تر و قطور تر بافته می شود نفِس حکومت اسلامی را بند آورده است. روز های بهتری در انتظار مردم است.

اینرا هم بخوانید

همه با هم در دفاع از زندگی حسین شنبه‌زاده – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …