پلیس:برخورد با روزه‌خواری و کشف حجاب در خودروها

ایسنا:تقی مهری رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ار برخورد با روزه‌خواری و کشف حجاب در خودروها خبر داده است.داخل خودرو محدوده شخصی نیست و همانطور که گفتم اگر کسی تظاهر به روزه‌خواری کرده و یا کشف حجاب کند، پلیس با آنها برخورد کرد و مطابق با قوانین و شئونات، متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد پلیس با مصادیق کشف حجاب و روزه‌خواری در خودروهای شخصی اظهار کرد: همانطور که سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کردند، براساس قوانین و مقررات با افرادی که مراعات ماه  رمضان را نداشته و اقدام هنجارشکنی در خودروی شخصی کنند برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ماموران راهور در صورت مشاهده چنین مواردی وظیفه قانونی خود را انجام خواهند داد، گفت: مواردی هم در برخی از نقاط گزارش شده که ماموران ما با دیگر رده‌های انتظامی با آن برخورد کرده‌اند.به مامورانمان نیز گفته شده که در صورت مشاهده مواردی چون روزه‌خواری  و کشف حجاب در خودروها حتما برخورد قانونی لازم را با متخلفان انجام دهند.

اینرا هم بخوانید

شکایت علیه مدیر سابق و بازداشتی صداوسیما در فرانسه

سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» اعلام کرد در حال تنظیم شکایت در دادگستری فرانسه …