پولهایتان را از کجا آورده اید؟

لاریجانی به روحانی گفته است که دولت منبع هزینه کردن درآمدهایش را اعلام کند. روحانی هم گفته است قوه قضائیه پولها و در آمدهایش را اعلام کند.
حرف ما مردم چیست؟ ما میدانیم که منبع در آمد همه این مرتجعین مفتخور چیست: دزدی از ثروتهای عمومی. ما میدانیم که پولها کجا خرج میشود. خرج سرکوب خود مردم و خرج تروریسم و مفتخوری بالایی ها.
بنابرین حرف ما اینست: دزدان و چپاولگران اموال مردم گورشان را باید گم کنند تا مردم نفسی بکشند. تا بچه ها مجبور به کار نباشند. تا خانواده های کارگری مجبور به زجر کشیدن در هلفدونی بجای مسکن نباشند. تا میلیونها نفر بیکار و بی تامین نمانند. تا اکثریت عظیم مردم یک بار هم شده از آنچه حق شان بهره بگیرند و مزه زندگی را بچشند. این حرف دل همه مردم در برابر یک مشت جنایتکار بی خاصیت و دزد است.

اینرا هم بخوانید

رئیسی جلاد مُرد!- کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …