پیام حمید تقوایی بمناسبت روز جهانی زن: دیوار آپارتاید جنسیتی را بر سر حکومت خراب میکنیم!

فرا رسیدن ٨ مارس، ١٨ اسفند، روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزاده ایران تبریک میگویم.

 امسال روز جهانی زن روز بزرگداشت و تداوم انقلاب زن زندگی آزادی، اولین انقلاب زنانه تاریخ است. انقلابی علیه یکی از جنایتکارترین، ضد انسانی ترین و زن ستیزترین حکومتهائی که تاریخ معاصر بخود دیده است. انقلابی که حکومت آپارتاید جنسیتی را نشانه گرفته است و زنان آزاده در صف مقدم آن قرار دارند.

جنبش رهائی زن علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی با اعتراض توده ای زنان در اولین هشت مارس در حکومت اسلامی، در ١٧ اسفند ٥٧ آغاز شد و از آن زمان تا امروز جنبش علیه حجاب و علیه آپارتاید جنسیتی یک رکن مهم جنبش رهائی زن و جنبش عمومی مردم برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی بوده است.

امسال روز جهانی زن، ١٨ اسفند، روز پیشروی و تعرض بیشتر جنبش رهائی زن و انقلاب زنانه در ایران است. فتح خاکریز حجاب تا همین جا یک دستاورد مهم انقلاب ما بوده است و روز جهانی زن فرصتی است تا این دستاورد را در یک سطح سراسری و همگانی تثبیت کنیم.

در روز جهانی زن بیاد عزیز مهساها و آرمیتاها که به “جرم” بیحجابی جانشان را از دست دادند، و در بزرگداشت همه عزیزانی که در مبارزه برای بزیر کشیدن زن ستیزان حاکم جان باختند، متحد و یکپارچه همه جا حجابها را از سر بر میداریم و دیوارهای آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی را بر سرش خواب میکنیم.

 شمارش معکوس برای سقوط رژیم ضدزن جمهوری اسلامی آغاز شده است. این جنایتکاران با حجاب آمده اند، بی حجاب خواهند رفت.

 زنده باد روز جهانی زن!

زنده باد اولین انقلاب زنانه تاریخ!

حمید تقوایی

١٢ اسفند ١٤٠٢، ٢ مارس ٢٠٢٤

اینرا هم بخوانید

تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم مریوان در اعتراض به قتل کولبران

۳۱ فروردین: تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم …