پیام شهلا دانشفر به مناسبت سی و دومین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری

وسیعا به حزب کمونیست کارگری بپیوندید!
سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری را به همه دوستداران و اعضای این حزب و همه کسانی که قلبشان برای انسانیت و برابری و آزادی می تپد شادباش میگویم.
حزب کمونیست کارگری ایران در پاییز سال ۱۳۷۰ شمسی برابر با ۱۹۹۱ میلادی تشکیل شد. دوره ای که فروپاشی شوروی سابق، دولتها و قدرتها و جریانات مدافع سرمایه داری را با نعره پایان کمونیسم و برابری طلبی و آرمان خواهی به میدان کشیده بود. حزب کمونیست کارگری در چنین دوره ای با دفاع قاطعانه از آرمانهای انسانی و کمونیسم تشکیل شد و اعلام کرد که فروپاشی شوروی اعلام ورشکستگی سرمایه داری دولتی بود و برابری طلبی و رفاه و انسانیت با فروپاشی بلوک شرق محکمتر سر بلند خواهد کرد. تشکیل حزب کمونیست کارگری، با پرچم مارکس و مانیفست کمونیست در آن مقطع پاسخ محکمی به تعرض سرمایه داری هار جهانی بود که پایان کمونیسم را جشن گرفته بود.
بدین ترتیب تشکیل حزب کمونیست کارگری یک اتفاق مهم تاریخی در جنبش چپ و کمونیستی در ایران، در منطقه و به یک معنا در جهان بود. از آن مقطع سی و دو سال گذشت و امروز تبلور و مکان حزب کمونیست کارگری را در انقلاب زن زندگی آزادی و در جلو آمدن گفتمانهای چپ و رادیکال و انسانی در کف خیابان و در دل جنبش های اجتماعی فعال در سطح جامعه به روشنی میتوان دید. حزبی که نقش مهمی در شفافبت جدالهای سیاسی و کشیده شدن اوضاع به شرایط انقلابی امروز ایفا کرده است. حزبی که بیست سال پیش، از خصلت زنانه انقلاب در ایران سخن گفت و امروز جهان بر زنانه بودن این انقلاب اذعان دارد. حزبی که کیفرخواست خود را علیه آپارتاید جنسی اعلام کرد و امروز کارشناسان سازمان ملل در واکنش به لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان در ایران، آن را “آپارتاید جنسیتی” و تبعیض سیستماتیک زنان و دختران و “مغایر حقوق بنیادی بشر» میخوانند. حزبی که خرافه و مذهب و کل بساط دزدسالاری حاکم را به چالش کشید و امروز همه اینها به شعارهای اعتراضی مردم در کف خیابان تبدیل شده و از انقلاب زن زندگی آزادی به عنوان انقلابی مدرن و سکولار و ضد مذهب سخن میگویند. حزبی که در مقابل حکومت اعدام و سنگسار ایستاد و با گفتمان اعدام قتل عمد دولتی است جنبشی را شکل داد که امروز این گفته ها به مضمون بیانیه های اعتراضی مردمی تبدیل شده است. حزبی که در طول این سی و دو سال حکومت اسلامی را در تمام این عرصه ها به نبرد طلبید و سازمانده اعتراض و مبارزه بر سر این موضوعات در کف خیابان بود. و بالاخره اینکه حزب کمونیست کارگری شوراها را مبنای اداره جامعه اعلام کرد و جامعه دارد از آلترناتیو شورایی سخن میگوید. گفتمان آنرا در مبارزات درخشان کارگران نیشکر هفت تپه شاهد بودیم و در جریان انقلاب زن زندگی آزادی نمادش را در منشور بیست تشکل شاهد بودیم. منشوری که تاکیدش این بود که میخواهد برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد و بر شوراها تاکید میکند.
این چنین است که حزب کمونیست کارگری قطعا یک فاکتور مهم در تحولات سیاسی جامعه و برای به پیروزی رساندن انقلاب مردم است. به عبارت روشنتر حزب کمونیست کارگری حزبی برای سرنگونی حکومت اسلامی و خلع ید سیاسی و اقتصادی از کل طبقه سرمایه دار در ایران و تحقق برنامه یک دنیای بهتر است.
حزب کمونیست کارگری بویژه پاسخ به شرایط متحول سیاسی امروز برای رهایی از جهنم جمهوری اسلامی و توحش سرمایه داری حاکم است. از همین رو یک ضرورت مهم سیاسی است. فراخوان من اینست که عضو حزب شوید. عضویت در حزب کمونیست کارگری بسیار ساده است. هر کس برنامه یک دنیای بهتر را قبول داشته باشد و بخواهد برای هر بند از آن مبارزه کند میتواند عضو این حزب شود. ما حزبی ضد استثمار و ستم سرمایه داری هستیم و از همین رو برای نقد عمیق سرمایه داری و مبارزه علیه آن معتقدیم که باید به تئوری شناخت مارکسیستی مجهز بود. اما این شناخت را پیش شرط عضویت در حزب نمیدانیم. عضوی که به این حزب می پیوندد در تجربه و روند مبارزه به حقانیت کمونیسم پی میبرد. چرا که کمونیستم یعنی بازگرداندن اختیار به انسان و اساس آن انسان است.
سخن من به همه کارگران و انسانهای آزادیخواه و فعالین سیاسی اینست که سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری فرصتی است که هم خود به حزب بپیوندید و هم اینکه گفتمان های حزب را هر چه بیشتر به درون جامعه ببرید و با این کار افق روشنتری در مقابل مبارزات مردم قرار دهید. از اعضای حزب میخواهم که با جذب دوستان پیرامون خود به حزب، واحد های حزب را تشکیل دهید و با قدرت جمعی خود فعالیت گسترده تری را در سطح جامعه به پیش برید. با نوشتن شعارهای حزب بر در و دیوار و پخش نشریات و اطلاعیه های حزب کاری کنید که حزب وسیعتر از هر وقت مشاهده شود و گفتمان های آن به مباحث مردم در محافل و جمع هایشان تبدیل شود. در عین حال ادبیات و نوشته های حزب را جمعی مطالعه کنید و با تاریخ این حزب و فعالیت هایش در عرصه های مختلف نبرد و با کمونیسم بیشتر آشنا شوید. و در این سالگرد حزب هر سخن و پیامی به حزب دارید برایمان ارسال کنید. بدینگونه سالگرد حزب را به عنوان یک اتفاق شورانگیز تاریخی گرامی بداریم. زنده باد حزب کمونیست کارگری، زنده باد آزادی و برابری و جامعه انسانی.
شهلا دانشفر، دبیر کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری
آذر ۱۴۰۲

اینرا هم بخوانید

سه‌شنبه‌های اعتراض علیه اعدام‌ها- شهلا دانشفر

هفته گذشته پس از اعلام اعتصاب‌غذای زندانیان قزل‌حصار در اعتراض به اعدام‌های اخیر گروهی از …