پیام مینا احدی از طرف کمپین آزادی اسماعیل بخشی

لینک از اینجا

https://www.facebook.com/wpiran/videos/445331375998412/

 

اینرا هم بخوانید

 کمیته بین المللی علیه اعدام: کارزار نجات شریفه محمدی می تواند و باید موفق شود!

از زمان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام “بغی” یعنی قیام مسلحانه، …