پیش‌بینی کسری بودجه۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای امسال

سانه های حکومتی به نقل از حمید رضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشتند دولت امسال با کسری بودجه با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت.این کسری بودجه یا باید از بانک تامین شود و یا با استفاده از اوراق قرضه جبران شود که هر دو مضرات خود را خواهند داشت.

وی در دامه در باره قیمت بنزین گفته : «در سال ۱۴۰۳، بنزین همان ۱۵۰۰ تومان است و این در حالی است که در سال ۹۸ با همین بنزین ۱۵۰۰ تومان به هر عضو کمیته امداد ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، اما امسال با همان بنزین ۱۵۰۰ تومانی به هر عضو کمیته امداد حدود ۹۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنیم. در سال ۹۸ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان می‌دادیم و این در حالی است که امسال حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان می‌دهیم. سال ۹۸ از این محل به مردم حدود ۴۵ هزار تومان یارانه می‌دادیم در حالیکه امسال حدود ۴۰۰ هزار تومان یارانه پرداختی می‌کنیم»

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …