پیشنهادهای«جوامع ایرانیان آمریکا» به کنگره

گروهی با نام «جوامع ایرانیان آمریکا» روز سه شنبه در کنگره ایالات متحده حضور یافتند تا پیشنهادات خود را درباره تعامل ایالات متحده با ایران به اطلاع نمایندگان و اعضای کنگره آمریکا برسانند.گفتگوی رادیو فردا با مجید صادقپور در مورد پیشنهادهای «جوامع ایرانیان آمریکا» به کنگره .لینک گفتگو

http://www.radiofarda.com/a/28260567.html

اینرا هم بخوانید

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.عاطفه از پرونده‌سازی …