پیش بینی (آنکتاد) رشد منفی ۲.۴ و تورم ۳۴.۹ درصدی در سال ۲۰۱۹

 

تسنیم:کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) از ورود اقتصاد ایران به رکود با رشد منفی یک درصد در سال ۲۰۱۸ خبر داد و رشد اقتصادی منفی ۲.۴ درصد و تورم ۳۴.۹ درصدی را برای سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرد.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود موسوم به “دورنما و وضعیت اقتصادی جهان” رشد اقتصادی ایران به منفی 2.4 درصد خواهد رسید. آنکتاد پیش بینی کرده است در سال 2020 اقتصاد ایران از رکود خارج شود و رشد 0.1 درصدی را تجربه کند.

بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال 2018 به 28.8 درصد رسیده که نسبت به سال قبل از آن حدود سه برابر شده است. نرخ تورم ایران در سال 2017 بالغ بر 10.5 درصد اعلام شده بود.

آنکتاد پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2019 نیز همچنان افزایشی باشد و به 34.9 درصد در این سال برسد اما در سال 2020 رو به کاهش بگذارد و به 22.8 درصد برسد.این گزارش نرخ بیکاری در ایران طی سال 2018 را نیز 12.1 درصد اعلام کرده که نسبت به سال قبل از آن تغییری نداشته است.

اینرا هم بخوانید

شکایت سه نهاد حقوق بشری به سازمان ملل در پی ادامه بازداشت توماج صالحی

سه سازمان حقوق بشری به دلیل ادامه بازداشت و شکنجه توماج صالحی، خواننده معترض رپ، …