ادامه اعتصابات:پیوستن واحدها و مراکزی کارگری جدید به اعتصابات.فیلم

اعتصابات کارگران در پتروشیمی و نفت در شرکت های تابعه که از روز شنبه شروع شده است، با پیوستن واحدهای بخش های دیگر از کارگران به اعتصابات ادامه دارد. فیلمهایی از این اعتراضات روز دوشنبه 4 اردیبهشت

نیروهای پیمانکاری پایمرد شاغل در چابهار

شرکت تارا شاغل در مس خاتون‌آباد

پیوستن نیروهای پروژه‌ای فولاد شادگان

گروه پیمانکاری رحمانی در شرکت مس درالو کرمان

گچساران – اعتصاب کارگران گروه برق

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …