پیوستن چند هزار نفر از مردم هفشجان به تجمع بزرگ مردمی درشهر کرد- مردم تعرض سرکوبگران جمهوری اسلامی به چادر کشاورزان اصفهان را عقب زدند

اطلاعیه ۵ امروز ۳ آذر:

شمار زیادی از مردم شهرکرد در اعتراض به بی آبی و نابود کردن منابع آبی، برای چهارمین روز در مقابل استانداری دست به اعتراض زدند و تجمع و راهپیمایی کردند.  از هفشجان نیز چند هزار نفر از مردم برای شرکت در تجمعات و اعتراضات به شهر کرد آمده بودند. لحظه ورود این جمعیت به مقابل استانداری به یک لحظه پر شور از همبستگی و اتحاد مردم تبدیل شده بود. همچنین از فرخ شهر یکی دیگر از مناطق چهار محال و بختیاری شمار زیادی از مردم به تجمع شهر کرد پیوستند. اعتراض مردم معترض در چهارمحال و بختیاری به بی آبی و علیه اجرای طرح‌های نابودی و تخریب منابع آبی و انتقال آن توسط مافیای آب در جهت سودجویی هایشان و نیز سیاست های غیر کارشناسی و مخرب سرمایه داری مافیایی حاکم است. در این تجمع بزرگ حضور زنان بسیار چشمگیربود. یکی از صحنه های اعتراضی تجمع مردم در شهر کرد برداشتن و پرت کردن عمامه آخوندی بود که برای منحرف کردن اعتراض مردم به تجمع آمده بود. از جمله شعارهای تجمع کنندگان عبارت بودند از: “ما مردمان جنگیم بجنگ تا بجنگیم”، “استاندار استاندار، نوکر بی‌اختیار”،  “دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست” و “استاندار کجایی، باید بیرون بیایی” ، “مرگ بر مافیای آب”، “مرگ بر مافیا”، “ننگ ما  ننگ ما، مسئول الدنگ ما”، “دولت خودش مافیاست،  مرگ بر مافیا”

در شهرکرد هنگامیکه یکی از سخنرانان از خامنه ای نام برد مردم خشم و انزجار خود را با هو کردن نشان دادند. در تجمع بزرگ کشاورزان و مردم معترض اصفهان نیز ما شاهد همین اتفاق بودیم و مردم خامنه ای و کل سران این حکومت را مسبب تمام بدبختی ها و مصائب خود میدانند. مردم شهر کرد در اعتراض به مافیای آب با قرارگاه خاتم اولتیماتوم دادند و گفتند که اگر از فردا  قرارگاه  خاتم به کار تونل های انتقال آب ادامه دهند هرجایی که ایستگاه کارگاهی داشته باشند آنرا ویران خواهیم کرد.

اعتراضات مردم چهارمحال و بختیاری در شهر کرد و مردم اصفهان، اعتراض به دستگاه چپاول و مخرب حاکم است و باید وسیعا در همه جا از این اعتراضات پشتیبانی کرد و حکومت کثیف اسلامی و همه دزدان و غارتگرانش را در مقابل موجی از خشم و اتحاد مردمی قرار داد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ آذر ۱۴۰۰ ، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

گزارش کمپین مالی حزب برای جمعآوری حداقل ۱۰۰ هزار دلار در یک ماه- لیست شماره دو

کمپین مالی حزب لیست شماره دو در پاسخ به فراخوان حزب برای جمع آوری حداقل۱۰۰ …