ناصر اصغری: چشم آبی‌های ساکت!

اوکرائین تاکنون هزاران قربانی داده است؛ اما خارج از مرزهای اوکرائین، انسان‌هایی که بخاطر ادعاهایشان پوستشان هنوز خراش داده نشده بود هم قربانی شدند؛ کسانی که برای قربانیان اوکرائین، صرف اینکه رنگ مویشان بلوند و رنگ چشم شان آبی است، اشک نریختند و بعضا بشکن هم زدند!
یکی گفته بود: چرا باید برای چهار تا دختر مو بلوند اوکرائینی اشک ریخت!؟ یکی نوشته بود چرا چشم آبی‌ها فلان جا ساکت بودند!؟ یکی نوشته بود که اعتراض آنها به جنگ در عراق و افغانستان تظاهر بود! یکی نوشته بود “اینها”، یعنی مردم عادی “چشم آبی و مو بلوند”، یک سوی جنگند! یکی نوشته بود آتش را “اینها”، یعنی مردم عادی “چشم آبی و مو بلوند”، به خانه ما می‌اندازند! یکی گفته بود که “بهتره خودداری کنیم از گفتن چشم آبی و سفیدپوست چون کلی چشم آبی ما بین مردم کردستان، افغانستان هم هست”. یکی نوشته بود: “چشم آبی‌ها اوکرائینی‌ها را از آن خود می‌دانند. واقعا دلشان برای مردم خاورمیانه نمی‌سوزد و خم به آبرو نمی‌آورند”.
اشک‌های این تیپ آدم‌ها برای قربانیان تروریسم در یمن و افغانستان و عراق چقدر دروغین است! آدم شریفی یک جائی نوشته بود که این تیپ آدم‌ها که در بین ایرانی‌ها به خود می گویند چپ، اگر در آلمان و سوئد و هلند به دنیا می‌آمدند، وحشی‌ترین کله تراشیده‌های نژادپرست می‌بودند. اشک‌های پنهان اینها برای امثال قاسم سلیمانی، که رنگ چشم و قیافه‌اش برای آنها خیلی خودی است، چقدر واقعی‌اند!
۱۵ مارس ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …