چغلی موقوف!

یادداشت روز:

زنی به نام مرضیه برومند که کارگردان تآتر و تلویزیون است، در روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه ی آرمان امروز در مورد حجاب و موقعیت زنان حرف هایی زد که در نوع خود بی نظیر است!

۱- حاکمیت زن در ایران!

لطفا تعجب نکنید. او مانند کوروشی ها و داریوشی ها از شاهزنانی مثل سیمیندخت و آذرمیندخت ساسانی حرف نمی زند که لابد چند صباحی بر تخت نشسته بودند. او می گوید:

” از همه کسانی که حرف های مرا می شنوند می خواهم کمی به خانواده های مادربزرگ و پدربزرگ هایشان نگاه کنند و ببینند که زن همیشه حاکم بوده است. مثلا در خانواده ی ما، مادرم تصمیم می گرفت ولی این را هوار نمی زد و در خلوت انجام می داد”

فکر می کنید مادر ایشان برای چه چیزهایی تصمیم می گرفتند؟

( با احترام به مادر ایشان و همه ی مادران) می توان حدس زد که در باره ی این که کدام دختر باید عروس خانواده شود و یا دختر حق ندارد به تنهایی از خانه بیرون برود و یا حق ندارد بلند بخندد و. . . تصمیم می گرفتند.

ایشان این خود رایی و استبداد را حاکم بودن زن می داند.

خانم برومند می خواهد زنان امروز را نیم قرن به عقب برگرداند و مادربزرگ های خودش را الگوی زن امروز جا بزند.

خانم برومند!

زنان امروز، الگوهای شان نداها و ویداها و آتناها و گلرخ ها و صدها زنی هستند که به جمهوری زن ستیز اسلامی نه گفته اند و حجاب و روسری را وسیله ای برای فرودستی زنان جامعه می دانند.

۲-راپرت دهی موقوف!

این زن ضد زن در بخش دیگری از حرف های عوامفریبانه و کاسبکارانه اش گفت:

” من در خانه ی همسایه مان نشست های خانم هایی که آنجا برنامه دارند را چون علاقمند هستم، نگاه می کنم و ناراحت می شوم. آنها چیزی را تبلیغ می کنند که نه تنها راهگشا نیست بلکه وضع را بدتر خواهد کرد.”

خانم برومند!

دیگر دوره ی ” زهرا خانم جلوی دانشگاه تهران” و فاطی کماندوهای چماقدار و  راپرت ده تمام شده است. شما خودتان را زحمت ندهید و به خانه ی همسایه ها سرک نکشید و به گشت ارشاد گزارش نکنید، خوب نیست. این کار نه فقط برای هیچ زن و مردی خوب نیست، برای هیچ کارگردان و عروسک گردانی هم قشنگ نیست. این نان ها خوردن ندارد!

۳-هتاکی و بد دهنی موقوف!

این عروسک گردان سابق برنامه کودک تلویزیون در قسمت دیگری از چغلی هایش گفت:

” برخی از این ها را که می بینم حالم بد می شود. مثلا یک خانم اسمش رو نبر، خانم مو وزوزی، بد ریخت و بد دهن هست که من می بینم چندشم می شود!”

و بلافاصله از حجاب اسلامی دفاع کرد و گفت:

” اصلا قبل از اسلام هم ما پوشش داشتیم، اما این که بخواهیم هتاکی کنیم، اصلا درست نیست” !

خانم مدافع فرهنگ و ضد هتاکی!

فحش و ناسزایی از قبیل مو وزوزی بدریخت و بد دهن اگر هتاکی نیست، پس چیست؟

شما دست پرورده و جیره خوار سیستمی هستی که از تلویزیونش جز دروغ و فریب و جهل و توهین و فحش و ادبیات لمپنی، چیزی پخش نمی شود.

زنان و مردان امروز و به ویژه جوانان، سال هاست که از شما و رسانه های انحصاری و بی محتوا و دروغ پراکنی حکومت تان رو برگردانده اند، برای شما و اربابان تان تره هم خرد نمی کنند و دور نیست که بساط تان را جمع کنند و دور بریزند و بر خاکستر رژیم مورد حمایت شما، دنیایی نو و عاری از ستم و سانسور و قتل و زندان و توحش بسازند.

۲۶بهمن ۱۳۹۶

اینرا هم بخوانید

سیل و زلزله: خانه خرابی برای مردم، سود برای دزدان حاکم

انترناسیونال 809 چند روز  پس از فروکش کردن سیلاب ها، روحانی و اطرافیان دولتی اش …