چند ویدئو از تظاهرات کارگران شرکت واحد در مقابل شهرداری تهران

www.facebook.com/wpiran/videos/1431241186909815

www.facebook.com/wpiran/videos/1431140016919932

www.facebook.com/wpiran/videos/1431146896919244

 

اینرا هم بخوانید

ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل