چهارمین روز تجمعات اعتراضی بازنشستگان.گرانی، تورم، دشمن جان مردم

اعتراضات بازنشستگان علیه گرانی و مصوبه افزایش تحقیر امیز ده درصدی مستمری هایشان، وارد چهارمین روز خود شد. در ادامه این اعتراضات امروز ۱۹ خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی درچهارمین روز اعتراضاتشان بار دیگر به خیابان آمدند. در این روز این تجمعات در شهرهای کرج، اراک و زنجان برگزار شد.

در کرج بیش از ۵۰۰ نفر در تجمع بازنشستگان شرکت داشتند. شماری از جوانان نیز به صف اعتراض پیوسته بودند. جمعیت از جمله شعار میدادند: ننگ ما، ننگ ما وزیر الدنگ ما، نه غزه، نه لبنان، ستمدیده همین جاست، وعده ها پوشالیه، سفرهامون خالیه، گرانی، تورم، دشمن جان مردم. در این تجمع یکی از بازنشستگان فریاد زد و گفت ما  شبنه هم می آییم و با خانواده بیاییم و جمعیت با کف زدن گفته های او را  تایید کرد. نیروهای انتظامی جمعیت را زیر نظر داشتند. جمعیت همچنین شعار میدادند “بازنشسته، معلم اتحاد اتحاد”، و “بازنشسته کشوری، تامین اجتماعی اتحاد اتحاد”. در ساعت ۱۲ تجمع اعتراضی بازنشستگان با شعار “شنبه همین جا، همین جا” و با کف زدن پایان یافت.

در اراک بازنشستگان بازهم در کف خیابان دست به راهپیمایی زدند و با شعار وعده ها توخالیه، سفره ما خالیه فریاد اعتراضشان را به فقر و بی تامینی بلند کردند. در زنجان تجمع کنندگان شعار میدادند: ما صدقه نمیخوایم، ده درصد را نمیخوایم. و علیه رئیسی جنایتکار شعار میدادند. در عین حال بازنشستگان کشوری نیز در اعتراض به همین موضوعات برای ساعت دو و نیم صبح روز ۲۲ خرداد فراخوان بر پایی تجمعات سراسری و بزرگ داده اند. این تجمعات در  تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و در شهرستان‌ها: مقابل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار خواهد شد.

لغو مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر افزایش ناچیز ده درصدی مستمری ها  و افزایش حقوقها متناسب با نرخ واقعی هزینه های معیشتی، درمان رایگان، پرداخت دیون دولت به صندوق بازنشستگی، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و داشتن یک زندگی انسانی از جمله خواستهای فوری اعلام شده بازنشستگان است. بازنشستگان که سالهاست برای بهبود وضع معیشتی خود در اعتراض و مبارزه هستند اکنون با شعارهای نه مجلس، نه دولت ، نیستند به فکر ملت، مرگ بر رئیسی، گرانی، تورم، بلای جان مردم، بازنشسته می میرد ذلت نمی پذیرد کل بساط توحش و بربریت را به چالش میکشند.

بدین ترتیب در ادامه اعتراضات مردمی علیه سونامی گرانی اکنون بازنشستگان در صفی متحد و گسترده به پا خاسته و خیابانها را به صحنه مارش اعتراضی خود و فضای سیاسی شهرها را عوض کرده اند.

گفتنی است که در کنار بازنشستگان معلمان نیز برای ۲۶ خرداد فراخوان به تجمع اعتراضی برای پیگیری خواستهایشان و در اعتراض به سرکوبگریهای حکومت داده اند و در مقابل مجلس اسلامی و مراکز تامین اجتماعی تجمع خواهند کرد. از اعتراضات بازنشستگان ، از فراخوانهای اعتراضی آنها و معلمان فعالانه باید حمایت کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران۱۹ خرداد ۱۴۰۱، ۹ ژوئن ۲۰۲۲

فیلمهایی از اعتراضات امروز از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

متحد و یکپارچه علیه سیرک انتخاباتی حکومت!

متحد و یکپارچه علیه سیرک انتخاباتی حکومت!حمیدتقوائی بیش از ٣٠ تشکل و جمع و فعالین …