“چون زن هستند نمی فهمند، خودآرایی باعث تحریک جنسی دیگران می‌شوند/ بدحجاب ها، بقیه زنان را بی خواستگار می‌کنند”.

محمدحسن قدیری ابیانه، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام و عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در رابطه به گسترش بی حجابی گفته است:”چون زن هستند نمی فهمند، خودآرایی باعث تحریک جنسی دیگران می‌شوند/ بدحجاب ها، بقیه زنان را بی خواستگار می‌کنند”.خبر آنلاین مصاحبه ای با وی انجام داده است که بخش هایی از آن را ملاحظه می کنید. روزنه

وی در دفاع از ماموران گشت ارشاد در مبارزه با بدحجابی می گوید:”در واقع، ضابطان و ماموران اجرای طرح عفاف و حجاب تلاش خود را برای رعایت شان زنان حتی زنان بی حجاب و شهوت پراکن می کنند آنها خودشان هستند که با مقاومت در مقابل پلیس و ماموران ناچار به اقدام فیزیکی برای سوار شدن به ماشین پلیس می کنند. برخی حتی به ماموران فحاشی می کنند که جرم است و گاه منجر به عصبانی شدن مامور می شود. همانطور که به هرکسی که فحش داده شود عصبانی می شوند.”

ما باید خودباوری را از کودکی ایجاد کنیم کسی که خودش را باور داشته باشد به دنبال خودنمایی و شهوت پراکنی نخواهد شد. البته چون زن هستند خودشان نمی فهمند که خودنمایی و خودآرایی هرچندناخواسته موجب تحریک جنسی دیگران می شوند و نمی دانند با خودنمایی چه بلایی بر سر جوانان می آورند و عامل گسترش فساد، فحشا، تجرد، طلاق و … می شوند.

برخی از این زنان می ترسند که آبروی آنان در رابطه با بدحجابی نزد همسران و بستگانشان برود. خب، چرا با بدحجابی زمینه آبروریزی را برای خود فراهم می کنند. اما کسی قصد نفرت پراکنی ندارد و گشت ارشاد برای ممانعت از شهوت پراکنی است. زنان نباید به گونه ای لباس بپوشند که شهوت پراکنی کنند. این امر نه برای زنان و نه برای مردان معقول نیست. تلویزیون هم سراغ زنان بی حجاب نمی روند. گاهی زنان شل حجاب هستند و من معتقدم یک زن چادری به گونه ای صورت خود را به قول معروف هفت قلم آرایش کرده حجابش کمتر از زنی است که شل حجاب است و تلاشی برای خودنمایی ندارد.

همان هایی که بی حجابی و فحشا و خیانت را ترویج می کنند، از نظر اقتصادی دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم هستند. تقویت اعتماد عمومی به مبارزه با اختلاس ها و رانت ها و فسادهای اقتصادی است که دولت در حال تلاش است و تا حدود زیادی هم ترمیم شده است. تلاش برای فساد اقتصادی مانع از تلاش برای فساد اجتماعی و شهوت پراکنی نیست. رعایت حجاب، امنیت اجتماعی را نیز تقویت می کند.

اینرا هم بخوانید

اعتصاب «هزاران» کارگر پروژه‌ای پیمانی صنعت نفت و گاز ادامه دارد

RadioFarda شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت می‌گوید «۲۴ هزار نفر» به اعتصاب کارگران پروژه‌ای …