کارتون اسلامی فیفا!

حساب توییتری فیفا روز جمعه ۸ بهمن کارتونی منتشر کرد که با اعتراض وسیع کاربران ایرانی روبرو شد. به دنبال راه یابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی، فیفا کارتونی از به اصطلاح شادی ایرانیان منتشر کرد که کیفیت هنری پایینی دارد و بدتر مطابق فرهنگ جمهوری اسلامی است. ده مرد نشسته اند و چای و زولبیا بامیه می خورند و تصویر نصفه نیمه دو زن آنهم با حجاب اسلامی بزحمت در گوشه کارتون مسخره فیفا دیده میشود. کاربری نوشت: “پوستر فیفا مناسب میدان ولیعصر است!” دیگری نوشت: “ظاهرا فیفا هم باور کرده ایران زن نداره!”

در پی این اعتراضات، بنا به خبر بی بی سی فارسی، فیفا پذیرفته که این کارتون با رویکرد این سازمان همخوانی ندارد و موضوع را بررسی میکند.

فیفا باید بداند هرگونه مغازله کردن با جمهوری اسلامی مورد اعتراض شدید مردم ایران قرار خواهد گرفت. ایران پر از سحر خدایاری هاست!

مندرج در ژورنال شماره ۲۰

اینرا هم بخوانید

انقلاب زن زندگی آزادی و جنگ حماس و اسرائیل! مصطفی صابر

مندرج در ژورنال شماره ۵۵۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …