کارخانه چسپ« هل» تبریز نمونه ای از برده داری اسلامی!

این عکس را خوب نگاه کنید. اینجا نماز جماعت اجباری در کارخانه چسب هل در تبریز است که فرماندار تبریز از آن به عنوان کارخانه برتر و نمونه بازدید کرده است!
از این میگذرم که خود عکسها و لباسها و حالتها نشان میدهد که این جمعیت کارگری کوچکترین علاقه ای به آن پیش نماز و نماز جماعت ندارند.
اما اگر تا کنون کارخانه چسب هل و مالک و مدیر عاملش را نمی شناختید، بعد از فحاشی لمپنی خلیل نظری مدیرعامل مسلمان این کارخانه در باره یک کارگر اخراجی که در یوتیوب منتشر شد الان باید خوب او را بشناسید. یکی از خیل وسیع چپاولگران اسلامی که در پناه یک رژیم تماما ضد کارگر برای خود یک اردوگاه اسلامی- امنیتی راه انداخته است!
اینها گوشه ای از مقررات کارخانه چسب هل در تبریز هستند:
• شرکت در نماز جماعت اجباری است. کارگری که شرکت نکند حداقل جریمه اش 120 هزار تومان و حتی میتواند اخراج است! (طبق نظرات مشعشع مدیر عامل مسلمان، سجده در نماز جماعت باعث بالا رفتن راندمان کار به خاطر تخلیه انرژیهای زائد کارگران میشود!)
• ورود و خروج و زمان صرف وقت در دستشویی با دوربین کنترل میشود!
• کارگران در صورت «فرار بی‌موقع» هنگام آتش‌سوزی اخراج خواهند شد!
• مکالمات تلفنی کارگران ضبط می‌شود و امکان دارد هر سه ماه یک‌ بار در سالن پخش می‌شود!
• موقع کار سر کارگران باید پایین باشد، چون نگاه‌کردن به کارفرما یا سرگروه‌ها تلاشی برای کم کاری است!
• کارگر در صورت جریمه‌شدن، باید تشکر کند!
• و جالب است بدانید که اخیرا این سرمایه دار مسلمان اطلاعیه استخدام 600 کارگر زن مجرد را داده است چون کار زنان متاهل نشانه “بی غیرتی مرد” است!
در هر کشوری که ابتدایی ترین حقوق کارگران برسمیت شناخته شود لمپن – کارفرماهایی مثل خلیل نظری باید به خاطر این مقررات شنیع و تحقیر آمیز و ارعاب و آزار کارگران و اخاذی از آنها پشت میز محاکمه قرار گیرند.
اما اینجا جمهوری اسلامی سرمایه داران است. کشوری است که در آن روز روشن حتی دستمزد کارگران را ماهها بالا میکشند و در چنین کشوری داشتن محل کاری با چنین مقرراتی ابدا عجیب نیست. فقط به یمن حضور یک رژیم پاسدار سرمایه، یک کارفرما میتواند اینچنین بیشرمانه قوانین برده دارانه را در کارخانه اش رسما اعلام کند و به اجرا بگذارد.
اما حق چنین کارفرماهایی را فقط و فقط با یک اعتراض وسیع و قدرتمند کارگری با هدف جارو کردن تمام این مقررات تحقیر آمیز و ارعاب کننده میتوان کف دستشان گذاشت.
و در چنین اعتراضی کارگران چسپ هل تنها نیستند. دیدیم که چگونه یک ویدیوی کوتاه توهین به کارگر اخراجی توسط مدیر عامل این کارخانه موجی از اعتراض و انزجار و نفرت علیه او را به دنبال داشت. دیدیم که چگونه جامعه سرشار از حس آزادیخواهی و برابری طلبی و انساندوستی است. آری کارگران چسب هل تنها نیستند. حرکت اعتراضیشان علیه مقررات برده دارانه با موجی از همبستگی انسانی مواجه خواهد شد.

محسن ابراهیمی

20 اوت 2017

اینرا هم بخوانید

چه کسانی تاج را با عمامه جایگزین کردند؟ محسن ابراهیمی

پاسخ این سئوال در یک جمله این است: نظام سلطنتی، ملی-اسلامیها و دول غرب. نظام …