کارفرمای معدن زمستان یورت مسئول پرداخت دیه اضافی

یک وکیل دادگستری می‌گوید: حتی اگر دیه کارگران کشته شده در معدن زمستان یورت بیش از سقف تعیین شده در بیمه نامه مسئولیت این کارفرمای معدن باشد، بازهم شخص کارفرما موظف است تا دیه اضافی را به خانواده‌های بازمانده پرداخت کند.

«علیرضا مقدم» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: حتی اگر دیه کارگران کشته شده در معدن زمستان یورت بیش از سقف تعیین شده در بیمه نامه مسئولیت این کارفرمای معدن باشد، شخص کارفرما موظف است تا این هزینه اضافی را به خانواده‌های بازمانده پرداخت کند.

در روزهای گذشته از زبان رئیس بیمه مرکزی اعلام شد که سقف بیمه مسئولیت اجتماعی کارفرمای معدن زمستان یورت پرداخت دیه 210 میلیون تومانی برای 40 کارگر بوده است و این درحالی است که شمار معدنچیان کشته در این حادثه 44 نفر بوده است.

در این خصوص مقدم می‌گوید: اگرچه در قانون بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان، تاکید نشده است که کارفرما باید دست‌کم برای چه تعداد از کارگران خود بیمه مسئولیت تهیه کند، کارفرمایان کارگاه‌هایی که در آنها احتمال وقوع حادثه وجود دارد مکلف به تهیه چنین بیمه‌نامه‌ای هستند اما در عین حال مخیرند تا تصمیم بگیرند که برای چه تعداد از کارگرانی که در استخدام آنها هستند، بیمه مسئولیت تهیه بکنند .

به گفته این وکیل دادگستری البته چنانچه براثر حادثه یا حوادثی در محل کارگاه مشخص شود که ارزیابی کارفرما نادرست بوده و شمار قربانیان حادثه از تعداد افرادی که برای آنها بیمه مسئولیت اجتماعی صادر شده است فرونی گرفته است آنگاه کارفرما را می‌توان از بابت سوء مدیریت مورد انتقاد قرار داد و در عین حال بابت رعایت نکردن اصول ایمنی، بهداشت و حفاظت در کارگاه تحت پیگرد قضایی قرار داد.

مقدم یادآور شد: در ادامه با بیان اینکه کارفرما در هر صورت بروز هرگونه حادثه شغلی در محل کارگاه، کارفرما باید خسارت‌های قربانیان احتمالی را از طریق بیمه مسئولیت و یا از محل هزینه شخصی خود پرداخت کند و در نتیجه محدودیت تعیین شده در سقف بیمه نامه‌های مسئولیت نافی جبران خسارت حادثه‌دیدگان و بازماندگان آنها نخواهد بود.

این حقوقدان در عین حال به وجود یک مسئله غیر عادی در ماجرای حادثه انفجار معدن زمستان یورت اشاره کرد و افزود: بعد از حادثه تا مدتی از شمار دقیق کارگران حادثه دیده به ویژه معدنچیان مدفون خبری نبود و این درحالی است که ابتدایی ترین مقررات ایمنی به کارفرمایان واحدهایی همچون معدن زمستان یورت تاکید کرده است تا ورود و خروج روزانه تمامی افراد از جمله کارگران شاغل در معدن را با ذکر جزئیات در دفاتر مخصوصی ثبت کنند.

مقدم افزود: فارغ از اینکه بعد از بروز چنین حوادثی تا مدتی، شوک ناشی از آن باعث بروز نوعی سردرگمی همگانی می‌شود، افزود: به نظر می‌رسد که حادثه معدن یورت این سردگمی بیشتر از حد انتظار طول کشیده است و برای همین یکی وظایف کمیته تحقیق حادثه باید کسب اطمینان از ثبت شدن دقیق رفت و آمد روزانه معدنچیان زمستان یورت باشد.ایلنا

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …