کارگران در هفته ای که گذشت

تجمع و راهپیمایی کارگران عضو پروژه مسکن سپیدار شرکت واحد در تهران با شعار “ملک نجومی تو، ما را بی مسکن کرده”، ادامه اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه و آزادی تمامی کارگران دستگیر شده، مرخصی سه روزه محسن عمرانی معلم زندانی در بوشهر بدنبال کارزاری با دو هزار امضا توسط معلمان، و اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض، اعتراضات گسترده کارگری در کارخانجات مختلف از جمله سر تیترهای مهم اخبار و مسائل کارگری در هفته گذشته است.

“ملک نجومی تو ما را بی مسکن کرده”

روز ٩ آبان تعدادی از رانندگان شرکت واحد و خانواده هایشان در اعتراض به عدم تحویل منازل مسکونی از سوی تعاونی مسکن، در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد تجمع کردند. اعتراض کارگران شرکت واحد به سردواندن مدیران پروژه های مسکن سپیدار ٢ و ٣ است. کارگران ٧٠ درصد مبلغ خانه ها را پرداخت کرده اند اما سالهاست که این پرژه ها نیمه کاره رها شده اند. بیش از ٢٦٠ کارگر شرکت واحد منتظر تحویل این خانه ها هستند. در این حرکت اعتراضی کارگران با پلاکاردهایشان و با شعارهایی چون؛ “مدیر نجومی برده، حق ما ها را خورده”، “کارگران بیدارند، از دزدی ها بیزارند”، “مدیر بی کفایت، عامل بی مسکنی است”،” ملک نجومی تو، ما را بی مسکن کرده”، ” یک مسکن مناسب، حق مسلم ماست”، ” سنندجی تو خوابه ، مسکن ما رو آبه”، “مسکن ما را ندید، این وضع ادامه دارد”، “سنندجی نجومی برده، حق ماها را خورده” اعتراض خود را به تبعیض و نابرابری، دزدیها و بی تامینی خود اعلام داشتند. شعارهای کارگران واحد در این روز، فریاد اعتراض همه مردم بود.

حقوقهای نجومی، دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و بی مسکنی، بخش عظیمی از مردم جامعه را به خشم در آورده است. بویژه مشکل مسکن که بخش عظیم درآمد خانواده ها را می بلعد و بسیاری از مردم ناتوان از تامین سرپناه را به حاشیه شهرها رانده است. دولت در قبال ایجاد تسهیلات برای تامین مسکن شایسته انسان برای مردم، مسئول است. کارگران شرکت واحد در تهران با شعار مسکن مناسبت حق مسلم ماست، فریاد اعتراض کل جامعه بودند.

اعتصاب ٤ هزار کارگر شاغل در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

٤هزار کارگر شاغل در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از بیست و نهم تیرماه در اعتراض به عدم پرداخت ٤ ماه دستمزد و حق بیمه شان و با خواست به راه افتادن تولید و حفظ اشتغالشان در اعتصاب به سر میبرند. به کارگران وعده داده شده بود که ظرف ده روز طلبهایشان پرداخت میشود که خبری نشد. در تجمع دهم مرداد این کارگران راه اندازی تولید به برگزاری مجمع عمومی شرکت که دو هفته دیگر خواهد بود، موکول شد و کارگران اعلام کردند که کارفرما با این کار برای خود وقت می خرد. اعتصاب بزرگ این کارگران انعکاس گسترده ای داشته است. از جمله در عکس العمل به آن، ابوالحسن حسن زاده امام جمعه موقت این شهر بخشی از نماز جمعه ششم مرداد را به این موضوع اختصاص داد و مقامات را نسبت به تبدیل اعتراضات کارگران به “بحران” هشدار داد. اعتصاب کارگران گروه ملی اهواز ادامه دارد.

آزادی موقت محسن عمرانی

 محسن عمرانی از معلمان معترض در استان بوشهر که از ١٣ اردیبهشت امسال در زندان به سر می برد، به مدت سه روز به مرخصی آمد. او بعد از آزادی با بدست گرفتن دست نوشته ای با خواست آزادی فوری اسماعیل عبدی، بار دیگر حمایتش را از عبدی اعلام داشت. محسن عمرانی پیشتر در حمایت از خواستهای اسماعیل عبدی در اعتراض به امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان، و فعالین اجتماعی و به زندانی شدن خودش از ١٣ تا ٢٤ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زده بود. محسن عمرانی در دادگاه بدوی به سه سال زندان و دوسال انفصال از خدمت محکوم شده بود که بدنبال اعتراضات به این حکم و تلاشهای وکلایش، این حکم در دادگاه تجدید نظر به یکسال حبس و دوسال انفصال خدمت تقلیل یافت. در حمایت از محسن عمرانی معلمان طوماری اعتراضی انتشار دادند که بیش از دو هزار نفر آنرا امضاء کردند. معلمان در این طومار بر خواستهای برحق خود و مبارزاتشان تاکید کرده و به امنیتی کردن مبارزاتشان و محکوم کردن معلمان معترض به زندان اعتراض نمودند.

گفتنی است که اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان که بدنبال اعتراضاتی گسترده در پنجم تیرماه با قرار وثیقه به مرخصی آمده بود، صبح روز ٥ مرداد بدون قرار قبلی بازداشت شد. اسماعیل عبدی ٦ سال حکم دارد. همچنین رضا مسلمی از  معلمان استان همدان به یکسال حبس تعلیقی به مدت پنج سال و طاهر قادرزاده از معلمان سقز به ٩١ روز حبس تعلیقی محکوم شده اند. کانون صنفی معلمان تهران طی بیانیه ای در این هفته به این احکام اعتراض کرد. در بخشی از آن چنین آمده است:”متاسفانه در حالی فعالان صنفی در شهرستانها ، با محکومیت های قضایی و فشارهای امنیتی مواجه می شوند و باید شرایط سخت و ناهنجار زندان را تحمل کنند که در کنار آن ، شاهد هستیم که چپاولگران اموال عمومی با وثقیه های میلیاردی از زندان آزاد شده و برخی از آنها حتی آزادانه به تهدید دستگاه قضایی هم می پردازند. در صورتیکه تنها جرم این معلمان پیگیری مطالبات بر حق همکاران و تلاش در جهت ارتقا و افزایش کیفیت اموزش عمومی بوده است.” در این بیانیه، معلمان بر حق پیگیری آزادانه مطالبات خود و پیگیری رفع اتهامات امنیتی از فعالیتهای معلمان و دفاع از معلمان در بند  در سراسر کشور تاکید کرده اند.

از سوی دیگر در این هفته سندیکای شرکت واحد طی اطلاعیه ای صدور احکام قضایی برای معلمان را محکوم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی و محسن عمرانی شده است. در این اطلاعیه سندیکای واحد همچنین تداوم برخوردهای امنیتی نسبت به دیگر کارگران از سندیکاها و سایر تشکل های مستقل کارگری از جمله احکام صادره علیه ابراهیم مددی، رضا شهابی و داود رضوی از اعضای هیات مدیره این سندیکا را محکوم کرده و خواهان لغو احکام صادره علیه آنان و کلیه فعالین کارگری و توقف اذیت و آزار کارگران و فعالین کارگری شده است.

یک موضوع مهم اعتراضات معلمان، کارگران و فعالین اجتماعی در دو ساله اخیراعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات بوده است. وسیعا از این کارزار حمایت کنیم. اسماعیل عبدی باید فورا آزاد شود. احکام امنیتی صادر شده برای تمامی کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی باید لغو شود

در ادامه مبارزات قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه، تمامی کارگران بازداشتی آزاد شدند

روز هفتم مرداد کارگران نیشکر هفت تپه در هشتمین روز اعتصاب متحدانه خود، همچون روزهای گذشته دست به تجمع در محوطه کارخانه زدند. بدنبال این تجمع اعتراضی قائم مقام شرکت سیامک نصیری افشار و مدیر کارخانه مومن غریب با حضور در میان کارگران خواهان انتخاب سه نفر نماینده از میان کارگران برای مذاکره شدند. اما کارگران با اعلام اینکه همینجا صحبتهایتان را بکنید حاضر به انتخاب نماینده نشدند. آنها که هوا را پس دیدند، با دادن وعده آزادی همکاران کارگران و پیگیری فوری وضعیت آنها از کارگران خواستند تا به اعتصاب و تجمع خود پایان دهند. اما کارگران با ادامه اعتراضشان اعلام کردند که تا آزادی و بازگشت به کار همکاران خود و رسیدگی به خواستهایشان، به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. در برابر پافشاری کارگران، قائم مقام مدیر کارخانه با توجه به اهمیت روزهای پنجشنبه و جمعه برای کارگران به عنوان روزهایی که مشمول مزایای اضافه کاری میشود، کارگران اعتصابی را زیر فشار گذاشته و این دو روز را تعطیل اعلام کرد. اما کارگران قاطعانه ایستادند و به اعتصابشان ادامه دادند.  در همان روز در حالیکه کارگران بازداشت شده، در دادگاه شوش محاکمه میشدند، حضور تعداد کثیری از کارگران این کارخانه در مقابل ساختمان دادگاه در حمایت از همکاران بازداشتی خود، آنهم در فضای امنیتی موجود، صحنه زیبایی از اتحاد و همبستگی را به نمایش گذاشت.

بدین ترتیب به دنبال تداوم اعتصاب متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و پافشاری آنها  بر آزادی و بازگشت بکار همکارانشان، ظهر روز هفتم مرداد ده کارگر بازداشت شده شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در زندان دزفول به اسامی رستم و حمید عبدلله زاده، احمد و یعقوب الکثیر، عادل سماعین، ابراهیم ظهیری، بهزاد نظری، صباح سواری و احمد مرادی با قرار کفالت ٢٠ میلیونی و در میان استقبال گرم جمعی از همکارانشان آزاد شدند. این کارگران در جریان اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت تپه به همراه خانواده هایشان دستگیر شده بودند. ٥ نفر دیگر از کارگران بازداشتی هفت تپه به اسامی رحیم چنانه، کاظم چنانی، یاسر حمیدی، احمد مرادی و یابر هویزه در همان روز چهارم مرداد که دستگیر شده بودند، آزاد شدند. سندیکای نیشکر هفت تپه طی بیانیه ای ضمن گزارش این خبرها از تمامی کارگران و نهاد ها و تشکلهای کارگری درداخل و خارج از ایران که طی این مدت حمایتهای خود را از آنان ابراز داشته اند، قدر دانی کرد.

آزادی تمامی کارگران بازداشت شده هفت تپه یک موفقیت مهم در مبارزات این کارگران است. این موفقیت را به کارگران نیشکر هفت تپه و به خانواده هایشان و به همگان تبریک میگویم. پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران بازداشتی هفت تپه باید بسته شود. به رسمیت شناختن سندیکای نیشکر هفت تپه، پایان دادن به فضای امنیتی این کارخانه، خاتمه دادن به تعقیب و تهدید کارگران معترض و پرداخت فوری طلبهای کارگران شاغل و بازنشسته و رسمی کردن قراردادهای موقت از جمله خواستهای فوری کارگران نیشکر هفت تپه است، از خواستها و مبارزاتشان قاطعانه حمایت کنیم.

کارزار علیه طرح بردگی کارورزی

طرح کارورزی، طرح بیگاری کشیدن از نیروی جوان بیکار جامعه است. بر طبق این طرح کارفرما میتواند در قبال پرداخت یک سوم حداقل دستمزد، تحصیلکردگان سنین ٢٣ تا ٣٤ ساله را به عنوان کارورز برای یک دوره ٤ الی ٦ ماهه به مدت دو سال با معافیت از پرداخت سهم بیمه به کار گیرد و از کار آنها سود کلانی به جیب زند. در اعتراض به این طرح بردگی کاری هم اکنون کارزاری به راه افتاده است که دانشجویان و کارگران صف مهم آنرا را تشکیل میدهند. از جمله در این هفته نزدیک به چهارصد نفر از چهره های شناخته شده اجتماعی طی بیانیه ای خواهان لغو طرح کارورزی شدند. امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اشاره به ابعاد تعرضی که بر اساس این طرح به کارگران و کل جامعه میشود، خواهان لغو آن شده اند. در بخش پایانی این بیانیه چنین آمده است:” در همراهی با اعتراضات گسترده‌ی اقشار مختلف، که آماج حملات چنین طرح‌هایی هستند، ما امضاکنندگان این بیانیه خواستار لغو «طرح کارورزی» هستیم. همچنین از آحاد جامعه می‌خواهیم تا نسبت به تصویب و اجرا شدن چنین طرح‌هایی تحت عنوان شعار «خارج کردن جامعه از بحران» اعتراض کنند. وسیعا به این حرکت اعتراضی بپیوندیم. طرح کارورزی باید لغو شود.

اینرا هم بخوانید

خلاصه‌ای از آن چه در اول ماه مه امسال گذشت- شهلا دانشفر

دومین اول مه بعد از انقلاب زن زندگی آزادی را پشت سر گذاشتیم. روزی که …