کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال ٧٣٣

مراسم قدرتمند محمد جراحی، تجمع سراسری بازنشستگان مقابل دفتر روحانی، تجمع کارگران صنایع فولاد مقابل استانداری استان اصفهان از موضوعات مهم اخبار و مسائل کارگری در هفته گذشته است که حاکی از نقطه عطف های مهمی در جنبش کارگری است. نگاهی به گزارش هر کدام از این اتفاقات مهم می اندازیم.

محمد جراحی، با سرود انترناسیونال به خاک سپرده شد

روز ١٤ مهر محمد جراحی چهره محبوب کارگری، کارگر رزمنده و کمونیست در گورستان “وادی رحمت تبریز” با حضور اعضای خانواده، همکاران و جمع وسیعی از مردم تبریزو رهنوردان راه آزادی و برابری که از شهرهای دیگر به تبریز رفته بودند، به خاک سپرده شد. محمد جراحی در صبح روز ١٣ مهر در بیمارستان تجریش تهران جان سپرد. جان باختن او را به خانواده اش و به همگان تسلیت میگویم.

مراسم گرامیداشت محمد جراحی در ١٤ مهر با شکوه بود. سخن این مراسم ادامه جنگ علیه توحش سرمایه داری بود. سخن این مراسم سوسیالیسم به عنوان راه رهایی و اتحاد و همبستگی کارگری بود و در آخر نیز با سرود انترناسیونال، سرود همبستگی جهانی کارگران پایان یافت. در این مراسم به ادامه راه محمد جراحی و شاهرخ زمانی، دو چهره محبوب کمونیست و رزمنده جنبش کارگری که جان باختند و بطور واقعی جمهوری اسلامی آنها را به قتل رساند، تاکید شد و شرکت کنندگان عزم جزم خود را برای پایان دادن به این بربریت اعلام کردند.

جعفر عظیم زاده، ، محمود صالحی، آیت نیافر و علی فائز پور از چهره های شناخته شده کارگری از جمله سخنرانان این مراسم بودند. محمود صالحی، در این مراسم اعلام کرد و گفت: «کسانی مانند محمد جراحی و شاهرخ زمانی هیچ‌گاه نمی‌میرند چراکه در زندگی‌شان به انسانیت خدمت کرده‌اند. به بشریت و طبقه کارگر خدمت کرده اند. ما این غمها را به نیرو تبدیل کنیم علیه کسانی که ما را به این روز انداخته اند.»

جعفر عظیم زاده در سخنرانی اش با اشاره به بیمار شدن محمد جراحی در زندان و محرومیتش از حق درمان گفت: «مسئول مرگ محمد جراحی و شاهرخ زمانی کسانی هستند که حق‌خواهی کارگر را در این مملکت برنمی‌تابند.» او طی این سخنرانی افزود: «ما کارگران با مرگ شاهرخ زمانی و محمد جراحی بسیار مصمم‌تر از پیش حق‌خواهی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد وضعیت موجود دوام پیدا بکند.»

آیت نیافر از کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری در سخنرانی خود میگوید تا آزادی و برابری انسانها و محو جامعه سرمایه داری این جنگ و مبارزه و اعتراض ادامه خواهد داشت. تا زمانیکه حقوقها یک پنجم زیر خط فقر باشد، این وضع ادامه خواهد داشت، یاد محمد جراحی و شاهرخ زمانی را گرامی داشت.

در گذشت محمد جراحی براستی ضایعه ای در جنبش کارگری و برای جنبش کمونیستی است.

محمد جراحی همراه با شاهرخ زمانی که در شهریور ٩٤ در زندانهای رژیم اسلامی جان باخت، از بنیانگزاران سندیکای نقاشان بود. محمد جراحی همچنین عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری بود. او اول بار در سال ۸۶ به دلیل مبارزاتش در دفاع از حقوق کارگران بازداشت و به ١٤ ماه حبس محکوم شد و بعدتر با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. جراحی در سال ۸۷ نیز یک ماه در زندان بود. و بالاخره در خرداد سال ٩٠ همراه با شاهرخ زمانی و تعدادی از فعالین دانشجویی تبریز دستگیر شد و در بیدادگاههای رژیم اسلامی به ٥ سال حبس محکوم گردید. محمد جراحی طی نامه ای از زندان حکم خود را نا عادلانه خواند، و فعالیتهایش را در دفاع از حقوق کارگران برحق دانست. او مدت ٥ سال را بدون یک روز مرخصی و در شرایط بسیار سختی در زندان مرکزی تبریز گذراند. اما محمد جراحی در زندان نیز همچنان ایستاد و صدای آزادیخواهی و انسانیت بود. از جمله با گذاشتن امضای خود در زیر بیانیه هایی که در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام میگذاشت، همچنان در صف مقدم اعتراض بود.

محمد جراحی در زندان به بیماری سرطان تیروئید مبتلا شد. در همانموقع تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما بعد از عمل جانیان اسلامی او را دوباره به زندان بازگرداندند و اجازه ندادند که تحت کنترل قرار گیرد و حتی به او داروی اشتباه دادند. این خبر در آن هنگام با موجی از اعتراض روبرو شد.

جراحی در مرداد ۹۵ پس از گذراندن دوره محکومیت ٥ ساله اش آزاد شد. او پس از آزادی به دلیل بازگشت بیماری سرطانش در بیمارستانهای تبریز بستری و پس از مدتی به بیمارستان شهدای تجریش در تهران منتقل شد و در ١٣ مهر پس از مدتها مبارزه با سرطان در بیمارستان تجریش جان باخت. بطور واقعی جمهوری اسلامی محمد جراحی را به قتل رساند.

محمد جراحی یک کارگر مبارز، کمونیست و آزادیخواه و کادر حزب کمونیست کارگری ایران بود. زندگیش سراسر مبارزه در راه آرمانهای انسانی اش و برای آزادی و سوسیالیسم بود. محمد جراحی سمبل مبارزه و ایستادگی است. او  در برابر بازجوهای جلادش از برحق بودن مبارزاتش سخن گفت و حرفش این بود که من از حقوق کارگر، از آزادیخواهی و  از سوسیالیسم دفاع میکنم. مثل شما رانت خوار نیستم. پیام او به کارگران این بود که برای پیروزی سوسیالیسم حزب میخواهیم و با پیوستنش به حزب کمونیست کارگری ایران خود پیشتازش بود. او با این کار و با آخرین گفته هایش در همین راستا  بطور واقعی جنبش نوین کارگری در ایران و پیشروی هایش را نمایندگی کرد، و توانست گفتمان تحزب یابی کمونیستی به عنوان یک ضرورت مهم  برای رسیدن به جامعه ای آزاد و برابر و انسانی را در جنبش کارگری و جنبش کمونیستی به جلو آورد . زنده باد محمد جراحی، یادش همیشه گرامی است.

تجمع سراسری بازنشستگان مقابل دفتر روحانی

روز ١٨ مهر ماه بار دیگر بازنشستگان در مقابل دفتر روحانی دست به تجمع اعتراضی زدند. جمعیت وسیعی بود و بازنشستگانی از شهرهای دیگر نیز حضور داشتند و حضور زنان بسیار چشمگیر بود . در این حرکت اعتراضی جمعیت با کف زدن و با شعارهای خط فقر ٤ میلیون حقوق ما یک میلیون، منزلت، معیشت، حق مسلم ماست، یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، همطرازی یکساله این بهترین راهکاره، زره خو حیا کن، مملکت را رها کن، سوریه را رها کن فکری به حال ما کن، حقوق دائم درمان دائم، فریاد فریاد اینهمه بیداد، سفره شما رنگینه، سفره ما فقیره، اتحاد، اتحاد، لشگری، کشوری، اتحاد، اتحاد، اعتراض خود را به فقر، بی حقوقی، بی تامینی و تبعیض و نابرابری بلند کردند. همچنین پلاکاردهایی چون معیشت، منزلت، سلامت، خط فقر ٤ میلیون حقوق ما یک میلیون، این بار مصمم آمدیم، متحد تر ایستاده ایم، بیمه کامل و درمان رایگان توجه ها را به خود جلب میکرد. در این روز بار دیگر اتحاد بازنشستگان و شاغلین، معلم، کارگر و پرستار را شاهد بودیم. این تجمع از سوی بازنشستگان معلم، تامین اجتماعی، لشگری و کشوری برگزار شد. این چندمین تجمع اعتراضی گسترده بازنشستگان برای پیگیری خواستهایشان در سال جاری بود. بازنشستگان با شعار اگر جواب نگیریم، دوباره بر میگردیم بر تداوم اعتراضاتشان تاکید دارند. خواستهای بازنشستگان، خواستهای همه مردم است. یکی از بازنشستگان در رابطه با تجمع این روز مینویسد:”جمعیت زیادی بودیم. ازدحام زیاد بود و برای من قابل تخمین نبود. همه فریاد میزدیم و شعار میدادیم. این روزها تجمعات پر از خشم است. با اینکه  پنج روز از تجمع قبلی گذشته بود ولی  استقبال عالی بود. این نشان دهنده جو اعتراضی حاکم بر جامعه است. همه از این وضع و حال خسته شده اند. از این گرانی و فقر خسته شده اند. از این دزدیها که خودشان وقیحانه هر روز رقمی از آنرا برملا میکنند خسته شده اند.  ما همه خسته از ستم بورژوازی واستثمار طبقاتی هستیم. ما موج میلیونی خواهیم شد. ما بساط این نظام کهنه سرمایه دا ی را درزباله دان تاریخ بایگانی خواهیم کرد وسوسیالیسم را بنا خواهیم کرد.”

ادامه تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنایع فولاد اصفهان مقابل استانداری

روز ١٦ مهر بیش از هفتصد نفر از کارگران بازنشسته صنایع فولاد در اعتراض به عدم دریافت دستمزد شهریور ماه و باخواست پرداخت بموقع حقوقها در مقابل استانداری تجمع کردند و خیابان را بستند. این کارگران در همین رابطه در دهم مهر ماه در همین محل تجمع داشت.

این کارگران به سطح نازل حقوق ها اعتراض دارند. در تجمعات گذشته این بازنشستگان طی بیانیه ای برخواستهای افزایش حقوقها به بالای خط فقر، درمان رایگان، تحصیل رایگان برای فرزندان و تلاش برای برپایی منظم مجمع عمومی خود در محل کانون به عنوان محلی برای متشکل بودن و متحد ماندن تاکید کردند. اعتراضات پی در پی این کارگران انعکاس وسیعی در شهر اصفهان داشته است. نمایندگانی از این کارگران در تجمع سراسری روز هجدهم مهرماه در تهران حضور داشتند.

اینرا هم بخوانید

در صنعت نفت چه خبر؟ گفتگو با شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۸۱۶ گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در تلویزیون کانال جدید …