کارگران ذوب آهن محکم و استوار ایستاده اند.باتوم و گارد ویژه دیگر اثر ندارد

در ادامه سه روز اعتراض قدرتمند کارگران ذوب آهن اصفهان و بازداشتهای روز گذشته امروز چهاردهم آذر ماه نیز کارگران ذوب آهن برای کارت زدن به کارخانه رفتند اما تعدادی از آنها با فقدان کارت خود روبرو شده و از ورود بیش ز صد کارگر ممانعت شد. روز گذشته سیزدهم آذرماه کارگران ذوب آهن برای سومین روز دست از کار کشیدند و از همان آغاز صبح  در دسته های چند صد نفری به سمت محل تجمع همیشگی شان به راه افتادند. اما در میان راه ماموران گارد ویژه و حراست از تجمع آنها جلوگیری کرده و تعدادی از کارگران بازداشت شدند. علیرغم این سرکوبگریها کارگران که موفق به تجمع نشده بودند به محل کار خود رفتند. اما از کار کردن خودداری کرده و بدین ترتیب اعتصاب ادامه یافت. طبق گزارشات مدیریت شرکت ذوب آهن  برای در هم شکستن صف متحد اعتراض کارگران طی این دو روز  برخی از کارگاه‌ها را تعطیل اعلام کرده است.

 در پی این سرکوبگریها  بیانیه ای تحت عنوان “اعتراض و مطالبه گری حق قانونی ما کارگران است، بر اعمال فشار و آزار همکاران مان پایان دهید” با امضای “مجمع کارگران ذوب‌آهن اصفهان” انتشار داده شد. در سر سخن این بیانیه چنین آمده است: ” پس از حضور قدرتمند و متحدانه‌ی ما در روز شنبه ۱۱ آذر و طنین شعار “گارد ویژه و باتوم دیگه اثر ندارد”، کوهی مدیرعامل شرکت با هزار خواری و ذلت درصدد توجیه گسیل دادن یگان ویژه در سال گذشته برآمد. اما بلافاصله در روز یکشنبه و دوشنبه با وارد کردن نیروهای گارد ویژه و چماق به دستانِ حراستی به داخل شرکت و تهدید و احضار و بازداشت همکاران‌مان و همچنین ممانعت از ورود و ضبط کارت آنها، این مدیرعامل خائن و ضد کارگر به وضوح نشان داد که “توبه گرگ مرگ است”.

در این بیانیه کارگران معترض ذوب آهن اصفهان اولتیماتوم داده و مینویسند: ” قاطعانه اعلام می‌کنیم که قدرت و اراده‌ی ما کارگران را دوباره آزمایش نکنید! فراموش نکنید که ۱۸۰۰۰ پرسنل در این شرکت مشغول به کار هستند و تجمعاتی که تاکنون برگزار کرده‌ایم همواره چند هزار نفره بوده است. ما را وادار نکنید تا قدرت خود را در ابعاد بزرگتر و در سطوح بالاتری به شما نشان دهیم!  فراموش نکنید که چرخ‌های این صنعت با دستان ما می‌چرخد و با دستان ما نیز می‌تواند متوقف گردد. شمارش معکوس برای شما آغاز شده است.” با این اولتیماتوم کارگران بر خواستهای فوری خود اشاره کرده و اعلام میکنند: ” ما قاطعانه بر خواست‌های خود از جمله تصحیح و اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، افزایش مزد و پاداش و دیگر خواسته‌های خود تاکید داریم. فکرِ دور زدن و نادیده گرفتن مطالبات ما را از سر بیرون کنید. به فوریت باید اقداماتی در راستای تحقق خواسته‌های ما کارگران آغاز کرده و اِعلام نمائید.

کارگرن ذوب آهن اصفهان در بیانیه خود بر حق تشکل و اعتراض تاکید کرده  و آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران بازداشتی و رفع سریع مشکل کارگرانی که  که در روند ورود و خروجشان اخلال ایجاد شده و یا کارت‌های‌شان متوقف شده است را مورد پافشاری قرار داده اند.

کارگران ذوب آهن اصفهان در بیانیه خود عدم اجرای طبقه بندی مشاغل طی ده سال گذشته و به تبع آن عدم پرداخت افزایش حقوق ناشی از اجرای این طرح را دزدی و غارت از کارگران خوانده و  خواستار همسان سازی حقوق خود با سایر شرکتهای فولادی شدند. این کارگران همچنین  وارد کردن فشارهای امنیتی از جمله  تهدید و احضار و بازداشت کارگران بخاطر طلب حق و حقوشان و نیز ورود نیروهای نظامی و گارد ویژه به محیط کارشان را مورد اعتراض قاطع خود قرار دادند.  

اعتصاب قدرتمند کارگران ذوب آهن اصفهان این مجتمع هزاران نفره کارگری و اولتیماتوم آنها به ادامه اعتراضات خود در صورت پاسخ نگرفتن فوری مطالباتشان نشانگر گوشه دیگری از خیزش کارگری در برابر توحش و بربریت حاکم است. حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطع از اعتراضات و خواستهای کارگران ذوب آهن اصفهان بر آزادی فوری کارگران بازداشتی تاکید میکند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ آذر ۱۴۰۲،  ۵ دسامبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

گفتگو با حمید تقوایی درباره فضای سیاسی و اعتراضی جامعه در آستانه مضحکه انتخاباتی حکومت