کارگران معدن انگوران زنجان در اعتراض به بیکاری مسیر ارتباطی معدن را بستند

مسیر ارتباطی معدن انگوران توسط کارگران بیکار شده منطقه مسدود شدجمعی از کارگران بیکار شده معدن و همچنین بیکاران منطقه مسیر ارتباطی معدن انگوران را بسته و مانع تردد و بارگیری کامیون‌ها شدند.

به گزارش  فارس از زنجان، از صبح امروز جمعی از کارگران معدن انگوران مسیر ارتباطی این معدن را بستند و مانع بارگیری کامیون‌ها شدند.این اقدام توسط جمعی از کارگران بیکار شده از معدن انگوران و همچنین اهالی روستای قلعه‌جوق انجام شده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده، مردم مانع از بارگیری کامیون‌ها از معدن انگوران شدند.علت بیکاری مردم روستای قلعه‌جوق واقع در ۲ کیلومتری معدن انگوران از بین بردن زمین‌های کشاورزی است.مسدود شدن مسیر منتهی به معدن برای دومین بار اتفاق است.

اینرا هم بخوانید

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.عاطفه از پرونده‌سازی …