کارگران نیشکر هفت تپه به اعتراضشان ادامه میدهند, خانواده ها وارد میدان شدند

امروز ١٩ آذر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه درادامه اعتراضاتشان به تعویق ٥ ماه دستمزدشان همراه با خانواده هایشان در مقابل کارخانه تجمع کرده و جاده منتهی به شرکت را بستند. در ادامه کوره های بخار توسط کارگران خاموش شد و کارخانه به تعطیلی کشانده شد. در این حرکت اعتراضی کارگران تمامی قسمتهای شرکت به صورت یکپارچه از درب ورودی شرکت به طرف ساختمانهای اداری راهپیمایی کرده و همگی یک صدا شعار میدادند: «افشار حیا کن هفت تپه رو رها کن» و مقابل دفتر مدیریت تجمع کرده و خواستهایشان را فریاد زدند.
در پی اعتصاب و اعتراض دو روزه اخیر کارگران نیشکر هفت تپه، امروز علاوه بر فرماندار و رئیس اداره اطلاعات، نماینده وزیر اقتصاد نیز وارد شرکت شدند. اما کارگران همچنان در اعتراض به سر میبرندو برای ساعت ٤ بعد از طهر امروز به تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش فراخوان داده اند.

اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به عدم پرداخت دستمزد بهمن واسفند سال ۹۴ و پاداش وبهربرداری سال‌های ۹۴ و ۹۵ و همینطور تعویق پرداخت چهار ماه مزد سال جاری و عدم پرداخت حق بیمه شان است. هم اکنون ۳۰۴ کارگر نی‌بر در استخدام نیشکر هفت تپه هستند که اگر کارفرما مطالبات بیمه‌‌ای آنها را به حساب تامین اجتماعی پرداخت کند، حدود ۲۰۰ نفر از آنها مشمول بازنشستگی خواهند شد. در حرکت اعتراضی ١٣ آذر کارگران دروازه را بستند و ماشینها و تراکتورهای حامل نیشکر را پشت در متوقف کرده و به آنها اجازه ورود ندادند. کارگران همچنین به سمت کوره و نیروگاه رفتند تا آنها را خاموش کنند. یک اقدام اعتراضی دیگر کارگران در این روز این بود که با نشستن بر روی سکوی تخلیه ی نیشکر آسیاب فعلی مانع تخلیه ماشین های حامل نیشکر در آسیاب شدند. زیر فشار این اعتراضات نیروی انتظامی و بدنبال آن امام جمعه شهر شوش وارد محل اعتراض کارگران در کارخانه شدند و سعی کردند وعده هایی دهند، اما کارگران به اعتراضاتشان ادامه داده و خواستار پرداخت فوری طلبهایشان هستند.

دور کنونی اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بدنبال قرار و مداری صورت گرفت که در فضای مجازی بین کارگران گذاشته شد و طی فراخوانی از کلیه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعم از رسمی، پیمانی و روزمزد خواسته شده بود که با همبستگی کامل در ١١ آذر ماه همگی دست از کار کشیده و خواستهایشان را فریاد بزنند.
در ساعات اولیه صبح آن روز کارگران بخش کشاورزی بسوی محوطه کارخانه حرکت کردند و با بلند شدن شعار مرگ بر افشار، کارگران بخش تولید شکر نیز به آنها پیوستند. و سپس با پیوستن کارگران قسمتهای بهره برداری و نیروگاه برق ، اعتصاب تمام بخش ها را فراگرفت. مدیریت برای شکستن صف متحد کارگران از از صبح آنروز فیشهای حقوقی را توزیع کرده بود و خبر داده بود که میتوانند حقوقهای خود را روز ١٢ آذر بگیرند، اما کارگران به اعتراض متحدانه خود ادامه دادند.
یک نقطه برجسته در اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، استفاده از مدیای اجتماعی بعنوان ظرفی برای سازمانیابی مبارزاتشان است. مدیای اجتماعی هر روز بیشتر در شکل دادن به اعتراضات سراسری نقش ایفا کرده و میرود تا به ظرف اعمال اراده مستقیم کارگران و تشکلیابی آنها تبدیل میشود و این یک نقطه عطف مهم در جنبش کارگری است.

شهلا دانشفر

اینرا هم بخوانید

خلاصه‌ای از آن چه در اول ماه مه امسال گذشت- شهلا دانشفر

دومین اول مه بعد از انقلاب زن زندگی آزادی را پشت سر گذاشتیم. روزی که …