کارگران نیشکر هفت تپه کوتاه نمیایند. کارگران بازداشتی باید فورا آزاد شوند. کارگران فولاد اعتراضات خود را از سر گرفته اند

شب گذشته ارگان های نیروهای امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی ۱۵ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه را در مراجعه به منازل آنان دستگیر کرده و به مکان نامعلومی برده اند. کارگران امروز ۴ مرداد دست به تجمع زدند و خواهان آزادی فوری همکاران خود شدند. گفته میشود در تجمع امروز نیز چند نفر از کارگران دستگیر شده اند.

عکس العمل فوری کارگران نیشکر برای آزادی همکارانشان و اعتراضات مستمر آنها در روزها و هفته های گذشته نشان میدهد که کارگران مرعوب این سرکوب ها نشده اند و یکپارچه در کنار هم ایستاده اند. دیروز نیز اوباش سرکوب حکومت با شلیک گاز اشک آور به طرف کارگران در تجمع محوطه کارخانه تلاش کردند کارگران را از ادامه مبارزه بازدارند اما کارگران به تجمع خود ادامه دادند و برخواست های خود پافشاری کردند.

کارگران دستگیر شده باید فورا بدون هیچ وثیقه و قید و شرطی آزاد شوند. ادامه گسترده تر حضور خانواده های کارگران در تجمعات و جلب حمایت مردم و حضور بخش های مختلف کارگران از جمله کارگران نی بر در تجمعات اعتراضی از جمله اقدامات موثر برای آزادی کارگران و تحمیل خواست های دیگر کارگران به کارفرما و دولت است. حزب کمونیست کارگری نپرداختن حقوق کارگران و عدم رسیدگی به سایر خواست های کارگران شاغل و بازنشسته و دستگیری آنها را شدیدا محکوم میکند و کارگران و مردم معترض را به همبستگی با کارگران نیشکر فرامیخواند.

 

کارگران فولاد اهواز اعتراضات خود را از سر گرفته اند

روزسوم مردادماه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای ششمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد و تعطیل شدن خط تولید این کارخانه دست به اعتصاب زدند. حمید محمودی مدیر عامل این کارخانه در گفتگویی با ایلنا از پرداخت حقوق معوقه کارگران و راه اندازی تولید خبر میدهد اما کارگران فورا گفته های او را تکذیب کردند. لازم به توضیح است که هزاران کارگران گروه صنعتی فولاد در اهواز در ماههای بهمن و اسفند سال قبل ۱۹ روز دست به اعتصاب و تجمع زدند و در آخرین روز تجمع خانواده های آنها نیز به تجمع در مقابل استانداری پیوستند و بدین ترتیب موفق شدند بخشی از حقوق معوقه خود را دریافت کنند. روز ۱۷ خرداد امسال نیز بار دیگر کارگران برای دریافت حقوق معوقه خود دست به تجمع زدند. این کارخانه بعد از اختلاس سه میلیاردی زیر نظر قوه قضائیه اداره میشود و کارگران خود را مستقیما در مقابل دولت و قوه قضاییه میدانند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۴ مرداد ۱۳۹۶، ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷

 

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …