کارگران پیمانی نیروی برق: شرکت‌های پیمانکاری را حذف کنید

کارگران پیمانی بخش تولید نیروی برق کشور از وزیر نیرو خواستند که زمینه حذف شرکت‌های پیمانکاری را فراهم کند.کارگران پیمانکاری بخش تولید نیروی برق کشور، خواستار مستقیم شدن قراردادهای کار خود برای بهبود وضعیت معیشتی خود از وزیر نیرو شدند.

طبق گفته کارگران پیمانی بخش تولید نیروی برق کشور؛ تجربه سال‌ها حضور پیمانکاران در وزارت نیرو نشان داده است که مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند کار تولید نیروی برق ندارند بلکه در عمل می‌توانند به عاملی برای تهدید امنیت شغلی کارگران تبدیل شوند.از ایلنا

اینرا هم بخوانید

اعتصاب بیش از بیست هزار کارگر در نزدیک به ۹۰ شرکت نفت و گاز   وارد پنجمین روز شد

اعتصاب بیش از بیست هزار کارگر در نزدیک به ۹۰ شرکت نفت و گاز.کمپین ۱۴- …