کارگران کارخانه کاشی تبریز دست به اعتصاب زدند

اعتصاب ۲۵۰ کارگر شیفت صبح کارخانه کاشی تبریز روز جمعه دهم دیماه ۲۵۰ کارگر شیفت صبح کارخانه کاشی تبریز در اعتراض به دستمزدهای پائین دست از کارشیده و در محل رختکن کارخانه تجمع کردند.کارگران می گویند قبلا کارفرما وعده افزایش حقوق کارگران را داده بود که به وعده خود عمل نکرده است. از ۷۵۰ کارگر،۲۵۰ نفر شیفت صبح در اعتصاب هستند

اینرا هم بخوانید

آکسفام: اسرائیل از آب به عنوان سلاح جنگی استفاده می‌کند

سازمان امدادرسان آکسفام (Oxfam) اعلام کرد تقریبا هیچ آبی در نوار غزه باقی نمانده است. این نهاد …